Pristagare 2017

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2017 tilldelas Rune Andersson för sitt ordförandeskap i Mellby Gård i klassen onoterade bolag och Fagerhults ordförande Jan Svensson i klassen noterade bolag. Utmärkelsen delades ut av Leif Östling vid en ceremoni i Stockholm den 4 december. Huvudtalare var Lars G. Nordström och moderatorer Viveka Hirdman-Ryrberg och Anna Ekelund.

ONOTERADE BOLAG

Rune Andersson

Mellby Gård

Ur motiveringen: Att som ordförande i det egna, helägda bolaget, med delar av familjen i ledande befattningar, se till att styrelsen fungerar som det självständiga beslutsorgan vår aktiebolagslag föreskriver ställer höga krav på professionalitet och förmåga att skilja mellan olika roller i styrningen av bolaget.

Rune Anderssons sätt att uppfylla dessa krav kan tjäna som föredöme och modell för bolagsstyrning av större onoterade, ägarledda företag.

Se den fullständiga motiveringen och bakgrundsfakta kring Rune Andersson och Mellby Gård

NOTERADE BOLAG

Jan Svensson

Fagerhult

Ur motiveringen: Jan Svensson tillträdde som ordförande i Fagerhult vid årsstämman 2008. Sedan dess har antalet anställda ökat med 40 procent, omsättningen fördubblats och aktiekursen mer än femdubblats. Bolaget är idag ett av Europas ledande belysningsföretag med verksamhet i 24 länder.

Efter ett framgångsrikt VD-byte under första året som ordförande har han med framsynthet och mod varit pådrivande för den omdaning av bolaget som skett till dagens moderna och dynamiska belysningsföretag.

Se den fullständiga motiveringen och bakgrundsfakta kring Jan Svensson och Fagerhult