Pristagare 2011

Utmärkelsen Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2011 utdelades till Lars Göran Johansson, Willo, i klassen onoterade bolag och Lars-Erik Nilsson, Axis Communications, i klassen noterade företag vid ett nationellt evenemang i Stockholm den 1 december. Prisutdelare var H.K.H. Prins Daniel. Huvudtalare var Jan Eliasson.

ONOTERADE BOLAG

Lars Göran Johansson

Willio AB

Ur motiveringen: Genom sin affärserfarenhet och djupa insikt i ett producerande företags alla funktioner, i kombination med hög tillgänglighet och ett starkt engagemang, utgör han ett viktigt bollplank för VD. Han har därigenom i hög grad bidragit till bolagets utveckling till ett internationellt spetsföretag. Tillsammans med många andra liknande företag bildar Willo AB ryggraden i svenskt näringsliv.

NOTERADE BOLAG

Lars-Erik Nilsson

Axis Communications

Ur motiveringen: Under åren har Axis haft en enastående tillväxt med stadigt hög lönsamhet, och bolaget har idag en världsledande position inom sitt område. Denna utveckling bär i hög grad Lars-Erik Nilssons signum. Genom sitt lugn och sin värme ingjuter han trygghet och framtidstro i organisationen. Med sin gedigna internationella erfarenhet har han kunnat lotsa bolaget förbi många svårigheter under dess snabba tillväxt.