Jan Svensson

Fagerhult

MOTTAGARE 2017 – NOTERADE BOLAG

Motivering

Jan Svensson tillträdde som ordförande i Fagerhult vid årsstämman 2008. Sedan dess har antalet anställda ökat med 40 procent, omsättningen fördubblats och aktiekursen mer än femdubblats. Bolaget är idag ett av Europas ledande belysningsföretag med verksamhet i 24 länder.

Jan Svensson har personligen stor del i denna utveckling. Efter ett framgångsrikt VD-byte under första året som ordförande har han med framsynthet och mod varit pådrivande för den omdaning av bolaget som skett till dagens moderna och dynamiska belysningsföretag. Styrelsearbetet i Fagerhult präglas av långsiktighet, och ambitiösa mål för bolagets utveckling parat med ett starkt fokus på lönsamhet och ett öppet diskussionsklimat som gör att alla frågor blir allsidigt belysta. Jans engagemang för ökad jämställdhet inom näringslivet gör att även dessa frågor får en framskjuten plats på styrelsens agenda.

Rollen som ordförande i ett börsnoterat bolag på huvudägarens mandat och med en tidigare dominerande ägarfamilj i styrelsen är utmanande och kräver att de olika ägarintressena balanseras på ett väl avvägt sätt. Jan Svensson fullgör denna roll på ett föredömligt sätt.

Bakgrundsfakta

Jan Svensson
Styrelseordförande i Fagerhult sedan 2008.

Utbildning
Maskiningenjör och civilekonom.

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Oxeon AB, Nederman Holding AB, Tomra Systems ASA och Troax Nordic AB. Styrelseledamot i Loomis AB och Assa Abloy AB.

Om bolaget

Bolagsnamn
AB Fagerhult

Säte
Habo, Jönköpings län

 

Fagerhult är ett av Europas ledande belysningsföretag med totalt cirka 2 800 medarbetare i 24 länder. Fagerhult utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa och energieffektiva belysningslösningar för professionella inomhus- och utomhusmiljöer.

Genom åren har flera starka varumärken inom belysningsarmaturer adderats till Fagerhult genom förvärv.

Fagerhults verksamhet är uppdelad utifrån fyra geografiska affärsområden: Nordeuropa, Storbritannien och Irland, Väst- och Sydeuropa samt Afrika, Asien och Australien.

 

 

Nyckeltal13141516
Omsättning (MSEK)3 0953 7363 9094 490
Resultat efter skatt (MSEK)278379396524
Antal anställda2 2042 3702 4512 787