Pristagare 2019

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2019 tilldelas Kathrine Löfberg för sitt ordförandeskap i Anders Löfberg  i klassen onoterade bolag och Hans Stråberg ordförande Atlas Copco i klassen noterade bolag. Utmärkelsen delades ut av Sven-Erik Österberg, Landshövding i Stockholm, vid en ceremoni i Stockholm den 6 december. Huvudtalare var Emma Knaggård Wendt, Filippa Drakander och Hans Dalborg, och moderatorer var Hans Warén, styrelseordförande Deloitte och Gunvor Engström, ordförande Styrelseakademien Stockholm.

ONOTERADE BOLAG

Kathrine Löfberg

Anders Löfberg 

Ur motiveringen: Kathrine Löfberg tillträdde som ordförande 2015 i Löfbergs, ett företag som agerar på en global marknad med mycket hög konkurrens. Som del av ägarfamiljen har Kathrine Löfberg i sitt ordförandeskap på ett skickligt sätt lyckats ena ägarna och företagsledningen i en vision och långsiktiga mål. Detta samtidigt som hon skapat ett klimat där styrelsen arbetar långsiktigt hållbart för bolagets bästa. Att Löfbergs är en av världens största inköpare av ekologiskt och Fairtrademärkt kaffe är ett av flera exempel på hur Kathrine Löfberg har satt sin prägel på bolagets strategi. Som ordförande har Kathrine Löfberg på ett föredömligt sätt utvecklat ett professionellt styrelsearbete i ett modernt familjeföretag till ännu en nivå.

Läs mer om Kathrine Löfberg och Anders Löfberg

NOTERADE BOLAG

Hans Stråberg

Atlas Copco

Ur motiveringen: Hans Stråberg har varit Atlas Copcos ordförande sedan 2014 och under denna period har stora förändringar skett i koncernen genom ett flertal framgångsrikt genomförda förvärv och avyttringar. Den största förändringen i skedde då gruvdelen Epiroc noterades på Nasdaq Stockholm. Hans Stråberg är en tillgänglig, balanserad och drivande ordförande men också lyhörd och genom sin industriella kunskap och breda internationella utblick skapar han ett stimulerande styrelseklimat där alla bidrar. Han lämnar inget åt slumpen utan tar ofta förmöten med VD och ledningen för att säkerställa att han har all nödvändig information. I sin långsiktiga vy på bolagets framtid engagerar han styrelsen i diskussionen om värdeskapande över tid. Hans är genom sin professionalism ett föredömligt exempel på ett långsiktigt värdeskapande ordförandeskap i det som blivit det största svenska börsbolaget.

Läs mer om Hans Stråberg och Atlas Copco