Pristagare 2015

Årets Guldklubba för förtjänstfullt ordförandeskap i klassen onoterade bolag gick till  Per-Olof Westlin för sitt ordförandeskap i Kanonaden och i klassen noterade bolag till Carl Bennet för ordförandeskapet i Getinge. Utmärkelsen delades ut av Jens Spendrup, ordförande Svenskt Näringsliv, vid en ceremoni i Stockholm den 3 december. Huvudtalare var Leif Östling och moderatorer Anna Ekelund och Bob Persson.

ONOTERADE BOLAG

Per-Olof Westlin

Kanonaden

Ur motiveringen: Per Olof Westlin har personligen en stor del i denna utveckling. Sedan han tillträdde som ordförande 2008 har han starkt bidragit till att lösa bolagets dåvarande likviditetskris, byggt upp en professionell ekonomistyrning och tillsatt ny VD. Han har bringat ordning och reda i styrelsearbetet och skapat en effektiv struktur med väl förberedda möten med rätt frågor i fokus, noggrann dokumentation och strikt uppföljning av fattade beslut. Genom sitt affärssinne och en god känsla för entreprenörskap bidrar Per-Olof också aktivt i avgörande affärsfrågor.

Se den fullständiga nomineringen och bakgrundsfakta kring Per-Olof Westlin och Kanonaden.

ONOTERADE BOLAG

Carl Bennet

Getinge

Ur motiveringen: Carl Bennet har personligen starkt bidragit till denna utveckling, både som entreprenör och huvudägare och som samhällsengagerad ordförande och inspirerande ledare i styrelsen. Carl har liknats vid en orkesterledare – han fäster stor vikt vid att skapa en mångsidigt sammansatt styrelse och att samla denna bredd av kompetenser till en stark helhet med bolagets bästa för ögonen. Han skiljer noga mellan sina roller som huvudägare och ordförande och skapar därigenom förutsättningar för styrelsen att fungera som det självständiga beslutsorgan aktiebolagslagen förutsätter.
Carl Bennets gärning som ordförande i Getinge är ett föredömligt exempel på hur dessa roller kan kombineras till bolagets och alla aktieägares fromma.