Pristagare 2007

Utmärkelsen Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap utdelades till Anders Scharp, SKF, i klassen noterade bolag och Lars-Eric Åström, Södra Skogsägarna, i klassen onoterade företag vid ett nationellt evenemang i Stockholm den 4 december. Prisutdelare var Peter Wallenberg. Huvudtalare var Signhild Arnegård Hansen.

ONOTERADE BOLAG

Lars-Eric Åström

Södra Skogsägarna

Ur motiveringen: Lars-Eric Åström har med stor beslutsamhet drivit igenom en minskning av styrelsens storlek och en professionalisering av dess arbete som lett till att Södra Skogsägarna idag har en effektiv och väl fungerande styrelse i klass med många större börsnoterade bolag. Detta har åstadkommits genom en enastående kombination av djupt branschkunnande, starkt engagemang för verksamheten och en högt utvecklad social förmåga som skapar sammanhållning och enighet kring de gemensamma målen.

NOTERADE BOLAG

Anders Scharp

SKF

Ur motiveringen:
Anders Scharp leder styrelsearbetet i SKF på ett synnerligen professionellt sätt. Han är djupt insatt i bolagets verksamhet, har en enastående förmåga att fokusera på de för koncernen viktigaste frågorna och är mycket noga med att fattade beslut dokumenteras och följs upp. I styrelserummet skapar han en positiv arbetsatmosfär genom att engagera alla ledamöter, aktivt lyssna på deras argument och med en blandning av humor och pondus leda arbetet framåt.