Pristagare 2008

Utmärkelsen Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap utdelades till Anders Holmberg, Veg Tech AB, i klassen onoterade bolag och Melker Schörling, Hexagon, i klassen noterade företag vid ett nationellt evenemang i Stockholm den 4 december. Prisutdelare var H.M. Konungen. Huvudtalare var Anders Nyrén.

ONOTERADE BOLAG

Anders Holmberg

Veg Tech AB

Ur motiveringen: Anders Holmbergs insats som ordförande i Veg Tech är ett exempel på den stora betydelse en skicklig, extern ordförande kan ha i avgörande skeden för ett litet entreprenörsdrivet företag.

NOTERADE BOLAG

Melker Schörling

Hexagon

Ur motiveringen: Melker Schörling är ett utmärkt exempel på hur rollen som stor ägare och styrelseordförande i ett börsnoterat bolag kan förenas på ett sätt som skapar långsiktigt värde för bolagets samtliga aktieägare.