Pristagare 2010

Utmärkelsen Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2010 utdelades till Hans Wirfelt, Netlight Consulting, i klassen onoterade bolag och Anders Ilstam, Beijer Electronics, i klassen noterade företag vid ett nationellt evenemang i Stockholm den 1 december. Huvudtalare var Carl-Johan Bonnier.

ONOTERADE BOLAG

Hans Wirfelt

Netlight Consulting

Ur motiveringen:
Hans Wirfelt har föredömligt visat hur en erfaren entreprenör, i rollen som ordförande, kan tillföra ett entreprenörsdrivet bolag kunskaper och förhållningssätt som på ett avgörande sätt stärker bolagets utvecklingskraft.

NOTERADE BOLAG

Anders Ilstam

Beijer Electronics

Ur motiveringen: Anders Ilstam stora internationella erfarenhet och industriella kompetens har starkt bidragit till att de förvärv som gjorts inom ramen för bolagets strategi har blivit mycket lyckosamma.