Pristagare 2006

Utmärkelsen Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap utdelades till Akbar Seddigh, Elekta i klassen noterade bolag och Håkan Björklund, Balco Holding i klassen onoterade företag vid ett nationellt evenemang i Stockholm i närvaro av Hans Majestät Konungen den 5 december. Huvudtalare var Christoffer Taxell.

ONOTERADE BOLAG

Håkan Björklund

Balco

Ur motiveringen: Håkan Björklund har under successivt ändrade ägarförhållanden på ett föredömligt sätt förmått balansera olika ägarintressen i styrelsen och skapa ett arbetsklimat präglat av hög professionalitet och en öppen och spänstig diskussion där alla ledamöters synpunkter bryts på ett konstruktivt sätt, samtidigt som styrelsearbetet kännetecknats av ett starkt ansvarstagande för bolaget.

NOTERADE BOLAG

Akbar Seddigh

Elekta

Ur motiveringen: Styrelsearbetet i Elekta leds med höga krav på ordning och struktur, samtidigt som Akbar Seddigh genom sin energi och entusiasm skapar ett dynamiskt och fruktbart samarbete inom styrelsen och med bolagets ledning. Genom sin medicintekniska kompetens, sitt internationella nätverk och sin obändiga optimism och framåtanda har Akbar Seddigh starkt bidragit till bolagets utveckling.