Pristagare 2005

Utmärkelsen Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap utdelades till Hans Dalborg och Torbjörn Nilsson vid ett nationellt evenemang i Stockholm i närvaro av Hans Majestät Konungen den 6 december. Huvudtalare var Gustaf Douglas. Det är första gången som ordföranden i svenska noterade och onoterade bolag ges en utmärkelse för framstående insatser.

ONOTERADE BOLAG

Torbjörn Nilsson

Ur motiveringen: Torbjörn Nilssons ordförandeskap i Österströms Rederi AB ger en god illustration av den stora betydelse en kompetent och engagerad extern styrelseordförande kan ha för ett starkt entreprenörsdrivet och ägarlett företags utveckling. Han har starkt bidragit till att Österströms sedan lång tid kunnat uppvisa en uthållig snabb tillväxt under ordnade former och god lönsamhet.

NOTERADE BOLAG

Hans Dalborg

Ur motiveringen: Hans Dalborg har på ett föredömligt sätt gått in i rollen som styrelseordförande i Nordea efter sin långa och framgångsrika tid som operativt ansvarig för banken. Hans förmåga att överbrygga kulturskillnader och skapa ett positivt arbetsklimat har haft en avgörande betydelse för bankens starka utveckling under hans ordförandeskap.