Guldklubban 2022 tilldelas Carl-Henric Svanberg, AB Volvo, i klassen noterade bolag och Ulrika Francke, Knightec, i klassen onoterade bolag

Läs mer om årets pristagare

Om Guldklubban

Utmärkelsen Guldklubban delas ut varje år i två klasser, en för noterade och en för onoterade bolag, till ordförande som är goda exempel på hur ordföranderollen har utövats i praktiken.

Läs mer om Stiftelsen Guldklubban

Alla med insyn i styrelsearbetet är välkomna att lämna förslag på ordförande.

Föreslå din kandidat till 2023 års pris