Grattis till Karl-Eric Andersson, Derome och Patrik Tigerschiöld, Bure Equity, mottagare av Guldklubban 2020

Om Guldklubban

Utmärkelsen Guldklubban delas ut varje år i två klasser, en för noterade och en för onoterade bolag, till ordförande som är goda exempel på hur ordföranderollen har utövats i praktiken.

Läs mer om Stiftelsen Guldklubban

Alla med insyn i styrelsearbetet är välkomna att lämna förslag på ordförande.

Föreslå din kandidat till 2021 års pris