Pristagare 2009

Utmärkelsen Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap utdelades till Lennart Ohlsson-Leijon, Stampen AB, i klassen onoterade bolag och Olof Stenhammar, Ratos AB, i klassen noterade företag vid ett nationellt evenemang i Stockholm den 7 december. Huvudtalare var Michael Treschow.

ONOTERADE BOLAG

Lennart Ohlsson-Leijon

Stampen AB

Ur motiveringen: Lennart Ohlson-Leijons breda klassiska bildning och djupt humanistiska människosyn, i kombination med hans stora erfarenhet av och lyhördhet för vad som händer i branschen, gör honom synnerligen väl skickad som ordförande i ett expansivt företag på dagens föränderliga mediemarknad.

NOTERADE BOLAG

Olof Stenhammar

Ratos AB

Ur motiveringen: Olof Stenhammars gärning i Ratos är ett exempel på hur en dynamisk entreprenör och affärsman kan bidra till att skapa stora värden i rollen som oberoende ordförande i ett börsnoterat bolag. Genom sin integritet och stora erfarenhet fungerar Stenhammar som katalysator för ett konstruktivt samspel mellan huvudägarna och övriga ledamöter i styrelsen.