Om Guldklubban

Utmärkelsen Guldklubban instiftades 2005 av Deloitte och Styrelseakademien och arbetet med nomineringar bedrivs i Stiftelsen Guldklubban. Stiftelsens ändamål är att ”tydliggöra och öka medvetenheten om styrelseordförandens viktiga roll … genom att organisera genomförandet av utdelningen av den årliga utmärkelsen Guldklubban” och ”i övrigt lyfta fram och uppmärksamma goda exempel på hur styrelseordförandeskapet utövas i praktiken”.

Utmärkelsen delas ut i samarbete med Fairford, Cederquist, Novare och SEB. Mediapartner är Dagens Industri.

Se filmen om Guldklubban

Om Deloitte

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, consulting, finansiell rådgivning, riskhantering, skatterådgivning och relaterade tjänster till noterade och privatägda klienter inom en mängd branscher. Deloitte assisterar fyra av fem företag på Fortune Global 500® genom ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder.

Med spetskompetens av världsklass och högkvalitativa tjänster hjälper vi våra klienter att lösa deras mest komplexa utmaningar. För ytterligare information om hur Deloittes mer än 457 000 medarbetare arbetar för att göra verklig skillnad, följ oss på LinkedIn.

www.deloitte.se

Styrelseakademien

Styrelseakademien är en ideell förening som verkar för en professionalisering av styrelsearbetet i svenska företag. Verksamheten bedrivs i form av 16 ideella regionala föreningar, med 8 000 medlemmar, sammanhållna i den nationella föreningen Styrelseakademien Sverige.

Missionen är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för företagens lönsamhet och utvecklingskraft bl a genom utbildning, rekrytering, nätverk och opinionsbildning. Medlemmar är styrelseledamöter, företagsledare, entreprenörer, ägare och andra centralt placerade personer i svenskt näringsliv.

www.styrelseakademien.se

Priset

Priset är en ordförandeklubba i kristall som Erika Lagerbielke har formgivit och som produceras av Orrefors.

Erika Lagerbielke har formgivit ett flertal priser, bland andra Volvo China Open, Volvo Environment Prize, Bullen Awards samt Female Economist of the Year/Handelshögskolan i Stockholm.

Hon är verksam som frilansdesigner och professor i glasdesign vid Linnéuniversitetet.

Partners

Cederquist är en av de ledande affärsjuridiska advokatbyråerna på den svenska marknaden. Vi är idag knappt 150 medarbetare, varav 100 jurister, som på ett kontor i centrala Stockholm arbetar mot ett gemensamt mål – att vara bästa möjliga juridiska partner. Vi erbjuder våra kunder specialistkompetens inom de flesta affärsjuridiska områden. Cederquist rankas ständigt som en av Sveriges absolut främsta advokatbyråer och med hjälp av olika digitala lösningar och nya arbetssätt befinner vi oss närmare kunden och ser oss idag som en modern affärspartner snarare än en traditionell rådgivare.

www.cederquist.se

Fairford Group är ett investmentbolag som investerar långsiktigt i medelstora företag med framtida tillväxtmöjligheter främst på den svenska och engelska marknaden. Bolagets ägarroll utövas aktivt där portföljbolagen utmanas och understödjs i deras utvecklingsarbete i syfte att skapa uthållig god avkastning och värdetillväxt.

www.fairfordholdings.com

Dagens industri

Mediapartner

Dagens Industri är Sveriges mest riksspridda morgontidning med 115 500 prenumeranter och nära 450 000 läsare. Tidningen kommer ut alla veckans dagar utom söndag. 70 procent av läsarna finns utanför Stockholm. I Göteborg och Malmö är Dagens Industri dubbelt så stor som Dagens Nyheter respektive Svenska Dagbladet.

www.di.se

Novare erbjuder specialistkompetens inom området Human Capital och består av ett flertal bolag och intressebolag, där varje enskilt bolag är specialister inom sitt område.

Novare Executive Search är ett av Sveriges största företag och har genomfört  rekrytering av ledande befattningshavare och styrelsebefattningar i 20 år.

Vi kompromissar aldrig med våra slutkandidaters kompetens och genomför omfattande referenstagningar i syfte att säkerställa kandidaternas kvalifikationer. När vi genomför uppdrag utanför landets gränser samarbetar vi med våra partners i den internationella alliansen AltoPartners.

www.novare.se

SEB-100

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Koncernen har cirka 16 000 anställda.

www.sebgroup.com

Novare

Lyssna på Anna Schauman och Anna Malmström, Novaregruppen, om deras syn på ordförandeskapet och Guldklubban.

SEB

Lyssna på SEB:s vd, Johan Torgeby, om styrelsearbetet, ordföranderollen och Guldklubban.