Pristagare 2016

Årets Guldklubba för förtjänstfullt ordförandeskap i klassen noterade bolag gick till Anders Ullberg, ordförande i Boliden och i klassen onoterade bolag till Eva Cederbalk, för sitt ordförandeskap i Klarna mellan 2011 till hösten 2016. Utmärkelsen delades ut av H.K.H. Prins Daniel vid en ceremoni i Stockholm den 1 december. Huvudtalare var Saeid Esmaeilzadeh och moderatorer Viveka Hirdman-Ryrberg och Anna Ekelund.

Se bilder från evenemanget >

ONOTERADE BOLAG

Eva Cederbalk

Klarna

Ur motiveringen: Klarna är en av det svenska IT-undrets klarast lysande stjärnor. Eva Cederbalk har varit dess ordförande från 2011 till hösten 2016. Under denna tid har bolaget växt med ca 40 procent per år och dess värde mer än fyrdubblats.

Rollen som ordförande i ett snabbväxande IT-bolag, med en styrelse bestående av unga, drivande entreprenörer, finansiellt krävande riskkapitalister och starka, självständiga kolleger, är komplex och krävande. Eva Cederbalk har fullgjort detta uppdrag på ett föredömligt sätt.

Se den fullständiga nomineringen och bakgrundsfakta kring Eva Cederbalk och Klarna

NOTERADE BOLAG

Anders Ullberg

Boliden

Ur motiveringen: Vid en extrastämma hösten 2005 tillträdde Anders Ullberg som ordförande i ett sargat Boliden sedan en av huvudägarna hastigt lämnat bolaget. Under det dryga decennium som gått sedan dess har Boliden undergått en genomgripande omvandling och är idag ett välskött gruvbolag med stabil lönsamhet och en stark balansräkning.

Anders Ullbergs gärning i Boliden är ett föredömligt exempel på den avgörande betydelse en kompetent och långsiktigt inriktad ordförande kan ha för ett bolags utveckling.

Se den fullständiga nomineringen och bakgrundsfakta kring Anders Ullberg och Boliden