Pristagare 2012

Utmärkelsen Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2012 utdelades till Johan Markman, Atteviks Bil, i klassen onoterade bolag och Cristina Stenbeck, Kinnevik, i klassen noterade företag vid ett nationellt evenemang i Stockholm den 28 november. Prisutdelare var H.K.H. Prins Daniel. Huvudtalare var Arne Karlsson och moderatorer Anna Ekelund och Hans Dalborg.

ONOTERADE BOLAG

Johan Markman

Atteviks Bil

Ur motiveringen: Med visionär ledarstil, personlig charm och en stor diplomatisk ådra, parat med egen lång erfarenhet som familjeföretagare, har Johan Markman fått styrelsen att vidga vyerna och våga tänka i nya banor utan att tappa fokus på bolagets långsiktiga värdeskapande. Det är en gärning som ordförande i ett välskött familjeföretag väl värd att belöna.

NOTERADE BOLAG

Cristina Stenbeck

Kinnevik

Ur motiveringen: Cristina Stenbeck är ett exempel på en modern styrelseordförande med starkt engagemang och mod att förändra. Hon driver styrelsen mot att ständigt blicka framåt och utveckla verksamheten med ökat aktieägarvärde som alltid överordnad ledstjärna.