Eva Cederbalk

Klarna

MOTTAGARE 2018 – ONOTERADE BOLAG

Motivering

Klarna är en av det svenska IT-undrets klarast lysande stjärnor. Eva Cederbalk har varit dess ordförande från 2011 till hösten 2016. Under denna tid har bolaget växt med ca 40 procent per år och dess värde mer än fyrdubblats.

 

Eva Cederbalk har stor del i dessa framgångar. I kraft av sin gedigna branschkunskap, starka fokusering på de väsentliga framtidsfrågorna och en nära och förtroendefull samverkan med bolagsledningen har hon skapat ett effektivt styrelsearbete som på ett avgörande sätt format Klarnas strategiska inriktning. Hennes ledarstil präglas av lågmäld saklighet, klokskap och en förmåga att se helheter som skapar respekt och förtroende i både styrelse och ledning.

Rollen som ordförande i ett snabbväxande IT-bolag, med en styrelse bestående av unga, drivande entreprenörer, finansiellt krävande riskkapitalister och starka, självständiga kolleger, är komplex och krävande. Eva Cederbalk har fullgjort detta uppdrag på ett föredömligt sätt.

Bakgrundsfakta

Eva Cederbalk
Styrelseordförande i Klarna Holding mellan 2006-2011.

Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i TicWorks AB. Styrelseledamot i Gimi AB, Svolder Aktiebolag, Stockholms Stads Brandförsäkringskontor samt Bilia AB.

Om bolaget

Bolagsnamn
Klarna Holding AB

Säte
Stockholm, Stockholms län

Verksamheten innefattar att bolaget ska förvärva fordringar, lämna factoring- och avbetalningskrediter, bedriva inlåningsverksamhet från allmänheten, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva administration av fakturering- och reskontraservice, tillhandahålla inkassotjänster, förmedla kreditupplysningar samt idka därmed förenlig verksamhet. Företaget är ett registrerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget tillhandahåller betalningslösningar för e-handelsbranschen, där konsumenten får varan först och betalar i efterhand, med idén att göra det enklare för människor att handla online. 

 Klarna tar, med vissa reservationer, all kredit- och bedrägeririsk, så att e-butiken garanteras betalning. 2014 gick Klarna ihop med SOFORT och skapade Klarna Group. Klarna Group har omkring 1 400 anställda och behandlar dagligen cirka 400 000 transaktioner och man bedriver sin verksamhet i ett flertal olika länder, främst i länder inom norra Europa där man har en marknadsandel om cirka 10 procent. Klarna ansökte under 2015 också om banktillstånd hos Finansinspektionen.

 

Nyckeltal 12 13 14 15
Omsättning (MSEK) 1 170 1 572 2 193 2 776
Resultat efter skatt (MSEK)
Antal anställda 672 778 1 017 1 074