Per-Olof Westlin

Kanonaden

MOTTAGARE 2015 – ONOTERADE BOLAG

Motivering

Kanonaden är ett småländskt anläggningsbolag, specialiserat på entreprenader i samband med energiinvesteringar i främst vindkraftverk, högspänningsnät och kraftvärmeverk. Från en försäljning 2008 på 60-70 miljoner kronor omsätter bolaget idag över en halv miljard kronor med god lönsamhet.

Per-Olof Westlin har personligen en stor del i denna utveckling. Sedan han tillträdde som ordförande 2008 har han starkt bidragit till att lösa bolagets dåvarande likviditetskris, byggt upp en professionell ekonomistyrning och tillsatt ny VD. Han har bringat ordning och reda i styrelsearbetet och skapat en effektiv struktur med väl förberedda möten med rätt frågor i fokus, noggrann dokumentation och strikt uppföljning av fattade beslut. Genom sitt affärssinne och en god känsla för entreprenörskap bidrar Per-Olof också aktivt i avgörande affärsfrågor.

Per-Olof Westlins ordförandeskap illustrerar vad en extern ordförande kan betyda i ett starkt entreprenörsdrivet bolag för att skapa en struktur och ordning som möjliggör snabb och lönsam tillväxt under kontrollerade former.

Bakgrundsfakta

Per-Olof Westlin
Styrelseordförande i Kanonaden Entreprenad AB sedan 2008.

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Derbo Förvaltning och Ydre-Grinden.

Om bolaget

Bolagsnamn
Kanonaden Entreprenad AB

Säte
Tranås, Jönköpings Län

Kanonaden AB är ett anläggningsföretag med hög specialisering inom entreprenader förknippade med investeringar i energianläggningar. Företaget är indelat i fyra affärsområden: fjärrvärme, kabelförläggning, betong och traditionellt anläggningsbyggande.

 

Nyckeltal11121314
Omsättning (MSEK)334414513536
Resultat efter skatt (MSEK)24303538
Antal anställda110110150157