Johan Markman

Atteviks Bil

MOTTAGARE 2012 – ONOTERADE BOLAG

Motivering

Atteviks Bil AB är ett snabbväxande och lönsamt bilhandels- och serviceföretag. Bolaget är familjeägt i tredje generationen. Styrelsen består av sex företrädare för ägarfamiljerna och tre externa ledamöter, däribland ordföranden.

Sedan sitt tillträde som ordförande 2005 har Johan Markman spelat en avgörande roll för bolagets utveckling.

 Han var pådrivande för en lyckosam sammanslagning av person- och lastbilsrörelserna, och han ledde rekryteringen av företagets första externa verkställande direktör. Styrelsearbetet leder Johan lugnt och metodiskt med starkt fokus på analys och allsidig belysning av de frågor som behandlas men också på att komma fram till tydliga beslut och se till att dessa verkställs. Han skapar en öppen och inkluderande atmosfär och är noga med att även ta till vara de yngre familjeföreträdarnas kompetens och synpunkter.

Med visionär ledarstil, personlig charm och en stor diplomatisk ådra, parat med egen lång erfarenhet som familjeföretagare, har Johan Markman fått styrelsen att vidga vyerna och våga tänka i nya banor utan att tappa fokus på bolagets långsiktiga värdeskapande. Det är en gärning som ordförande i ett välskött familjeföretag väl värd att belöna.

Bakgrundsfakta

Johan Markman
Född 1949
Styrelseordförande i Atteviks Bil AB sedan april 2005.

Utbildning
Civilingenjör maskinteknik

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Trosa Stadshotell AB, Recognus AB, Quickbutton Badges AB.
Styrelseledamot i Camfil AB.

Om bolaget

Bolagsnamn
Atteviks Bil AB
Säte
Jönköping, Sverige

Verksamheten
Atteviks Bil AB är ett bilhandels- och serviceföretag med agenturerna Volkswagen, Audi, Skoda, Volkswagen Transporter samt Scania lastbilar. Koncernen har sin rörelse fördelad i dotterbolagen. Atteviks Personvagnar AB och Atteviks Lastvagnar AB och äger sina egna fastigheter. Företagets säte är i Jönköping men verksamheten drivs även på orterna Tranås, Eksjö, Nässjö, Ljungby, Älmhult samt Växjö.

Nyckeltal 08 09 10 11
Omsättning (MSEK) 1252 1130 1368 1797
Resultat efter skatt (MSEK) 0 21 60 71
Antal anställda 297 277 280 304