Cristina Stenbeck

Kinnevik

MOTTAGARE 2012 – NOTERADE BOLAG

Motivering

Efter sin fars hastiga bortgång 2002 tog Cristina Stenbeck med stor beslutsamhet över rodret som huvudägare av Kinnevik. Hon tog över ordförandeskapet i koncernen 2007 efter några år som vice ordförande.

Cristina Stenbeck har under åren därefter i hög grad satt sin personliga prägel på Kinneviks utveckling. Bolagsgruppen har fått en tydligare struktur och ökad transparens, hon har rekryterat starka, oberoende nya ledamöter som gett spänst och dynamik åt styrelsearbetet. Samtidigt har hon varit drivande för djärva satsningar på nya affärsområden och marknader. I rollen som ordförande ställer Cristina höga krav på väl förberedda och strukturerade möten, som hon leder med öppenhet, lyhördhet och en god portion humor samtidigt som diskussionen målmedvetet förs framåt mot tydliga och väl underbyggda beslut.

Cristina Stenbeck är ett exempel på en modern styrelseordförande med starkt engagemang och mod att förändra. Hon driver styrelsen mot att ständigt blicka framåt och utveckla verksamheten med ökat aktieägarvärde som alltid överordnad ledstjärna.

Bakgrundsfakta

Cristina Stenbeck
Född 1977
Styrelseordförande i Investment AB Kinnevik sedan 2007.

Utbildning
Bachelor of Science, Ekonomi, Georgetown University, USA.

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Metro International S.A., Modern Times Group MTG AB och Tele2 AB.

Om bolaget

Bolagsnamn:
Investment AB Kinnevik.
Säte:
Stockholm, Sverige

Verksamheten
Investment AB Kinnevik utvecklar rörelsedrivande företag och förvaltar en aktieportfölj bestående av långsiktiga investeringar i ett mindre antal noterade bolag. Verksamheten omfattar i huvudsak sektorer inom telekom och tjänster, online, media, mikrofinansiering, papper och kartong samt jordbruk och förnyelsebar energi.

Nyckeltal 08 09 10 11
Omsättning (MSEK) 7892 8640 8919 8947
Resultat efter skatt (MSEK) -25872 16516 13737 6688
Antal anställda 2048 1996 1943 2032