Lars-Erik Nilsson

Axis Communications

MOTTAGARE 2011 – NOTERADE BOLAG

Motivering

Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideo för professionella installationer. Lars-Erik Nilsson tillträdde som ordförande 2005 sedan den förre ordföranden, som också var en av huvudägarna, hastigt avlidit. Bolaget befann sig då i ett kritiskt läge och aktiekursen var pressad.

Under åren därefter har Axis haft en enastående tillväxt med stadigt hög lönsamhet, och bolaget har idag en världsledande position inom sitt område. Denna utveckling bär i hög grad Lars-Erik Nilssons signum. Genom sitt lugn och sin värme ingjuter han trygghet och framtidstro i organisationen. Med sin gedigna internationella erfarenhet har han kunnat lotsa bolaget förbi många svårigheter under dess snabba tillväxt. Samtidigt som han är en mycket professionell och metodisk ordförande är han en utpräglad lagspelare. Med stor entusiasm, lyhördhet och öppenhet får han alla i företaget att medverka till och känna sig delaktiga i bolagets framgång.

Lars-Erik Nilssons gärning i Axis visar med stor tydlighet vilket värde en internationellt erfaren och starkt engagerad ordförande kan tillföra ett bolag som vill växa snabbt på den globala marknaden.

Bakgrundsfakta

Lars-Erik Nilsson
Född 1943
Styrelseordförande i Axis Communications sedan 2003.

Utbildning
Civilingenjör

Yrkeserfarenhet
VD för Compaq Computer i Sverige AB. Startade bolaget i Sverige 1987 och ledde företaget till en omsättning på 6 miljarder och mer än 1 000 anställda.

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Avensia Innovation AB och Uclarity AB. Styrelseledamot i Consellar AB.

Om bolaget

Bolagsnamn
Axis Communications
Säte
Lund, Sverige

Verksamheten
Axis är ett it-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för säkerhetsövervakning och fjärrövervakning. Bolaget finns representerat över hela världen och produktportföljen innefattar nätverkskameror, video encoders, dekoders, tillbehör och applikationsmjukvara, men även ett mindre andel produkter för skrivarserverlösningar.

Nyckeltal 2007 2008 2009 2010
Omsättning (MSEK) 1 671 1 984 2 300 2 933
Resultat efter skatt (MSEK) 367 340 307 415
Antal anställda 507 663 764 848