Lars Göran Johansson

Willo

MOTTAGARE 2011 – ONOTERADE BOLAG

Motivering

Lars-Göran Johansson gick in som ledamot i Willos styrelse i samband med ett generationsskifte 1998 och blev dess ordförande 2004. I övrigt består styrelsen av huvudägaren, tillika VD, samt ytterligare tre externa ledamöter.

Lars-Göran Johansson har som ordförande starkt bidragit till att bolaget fått en väl sammansatt styrelse och ett aktivt och professionellt styrelsearbete som håller mycket hög klass.

Genom sin affärserfarenhet och djupa insikt i ett producerande företags alla funktioner, i kombination med hög tillgänglighet och ett starkt engagemang, utgör han ett viktigt bollplank för VD. Han har därigenom i hög grad bidragit till bolagets utveckling till ett internationellt spetsföretag. Samtidigt är han en utåtriktad och lättillgänglig person, som genom sina rundvandringar i företaget och ofta spontana anföranden har gett ordförandeskapet ett ansikte gentemot de anställda. I rollen som extern ordförande i ett välskött och mycket lönsamt familjeföretag gör Lars-Göran Johansson en ovärderlig insats och tjänar som en lysande illustration av ett framgångsrikt svenskt företagande. Tillsammans med många andra liknande företag bildar Willo AB ryggraden i svenskt näringsliv.

Bakgrundsfakta

Lars Göran Johansson
Född 1955
Styrelseordförande i Willo AB sedan 2004. Styrelseledamot sedan 1998.

Utbildning
Maskiningenjör med högskoleutbildning i ekonomi och juridik samt företagsledarutbildning vid IFL i Sigtuna

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i, Brafab, och Älmby Entreprenad AB.
Styrelseledamot i bland annat LK Prefab AB, Low Vision International AB, Pallco AB, R-man AB, Transpo Konstruktions AB.

Om bolaget

Bolagsnamn
Willo AB
Säte
Växjö, Sverige

Verksamheten
Willo AB:s kärnkompetens är skärande bearbetning av små och svåra detaljer till industrier som ställer höga krav på precision, kvalitet och leveranssäkerhet. Kunderna är ledande företag inom branscherna kärnkrafts-, förpacknings-, försvars-, medicinteknik- och verktyg/maskinindustri. Företaget är beläget centralt i södra Sverige. Willos affärsidé är att vara marknadsledande leverantör av små, svåra detaljer som har en kritisk funktion för kunden.

Nyckeltal 06/07 07/08 08/09 09/10
Omsättning (MSEK) 67 77 71 71
Resultat efter skatt (MSEK) 13,3 17,7 8,5 10,6
Antal anställda 71 71 68 66