Anders Ilstam

Beijer Electronics

MOTTAGARE 2010 – NOTERADE BOLAG

Motivering

Anders Ilstam har, sedan han tillträdde som ordförande 2005, på ett mycket förtjänstfullt sätt arbetat med att renodla och tydliggöra Beijer Electronics strategi, en strategi som förstås och omfattas av hela företaget. 

Hans stora internationella erfarenhet och industriella kompetens har starkt bidragit till att de förvärv som gjorts inom ramen för bolagets strategi har blivit mycket lyckosamma.

Som ordförande skapar Anders Ilstam ett kreativt och öppet klimat i styrelserummet, där alla får komma till tals. Han är orädd, för gärna fram egna förslag och står för sina åsikter men är samtidigt mottaglig för avvikande uppfattningar och ändrar sig prestigelöst då han inser att bättre förslag ligger på bordet. Han är en rutinerad ordförande som skickligt balanserar relationerna till bolagets såväl små som stora ägare.

Bakgrundsfakta

Anders Ilstam
Född 1941
Styrelseordförande i Beijer Electronics sedan 2005.

Utbildning
Ingenjör

Yrkeserfarenhet
Tidigare vVD i Sandvik AB, VD i Sandvik Mining & Construction samt innehaft ett flertal befattningar inom Sandvik, SKF-koncernen och Beijerinvest AB.

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Air Liquide AB, Grimaldi Industri AB, Seco Tools AB samt Munters AB.
Styrelseledamot i Isaberg-Rapid AB.

Om bolaget

Bolagsnamn
Beijer Electronics AB

Säte
Malmö, Sverige

Verksamheten
Beijer Electronics är ett teknikbolag fokuserat på marknader med långsiktigt god tillväxt. Företaget bedriver verksamheten i 16 länder. Moderbolaget är ett holdingbolag och ansvarar för gemensamma funktioner som strategisk utveckling, ekonomi, finans, IT, personalfrågor, kvalitet, miljö och information. Verksamheten består av tre affärsområden – Automation, HMI Products och Industrial Data Communications.

Nyckeltal 2006 2007 2008 2009
Omsättning (MSEK) 736 964 1 276 1 088
Resultat efter skatt (MSEK) 113 85 96 61
Antal anställda 314 463 594 534