Hans Wirfelt

Netlight Consulting

MOTTAGARE 2010 – ONOTERADE BOLAG

Motivering

Som styrelseledamot sedan millennieskiftet och ordförande sedan 2003 har Hans Wirfelt spelat en avgörande roll för Netlight Consultings utveckling under det senaste decenniet.

Bolagets starkt ägardominerade styrelse har under Hans Wirfelts ordförandeskap utvecklats till ett effektivt och självständigt beslutsorgan. Han leder styrelsens arbete med osviklig integritet och har skapat god balans mellan huvudägarnas och de mindre aktieägarnas intressen. Genom sin stora branschkunskap, sin beslutsamhet att snabbt initiera åtgärder när det behövs och sitt närmast passionerade engagemang har Hans Wirfelt starkt bidragit till bolagets enastående framgångar under senare år.

Hans Wirfelt har föredömligt visat hur en erfaren entreprenör, i rollen som ordförande, kan tillföra ett entreprenörsdrivet bolag kunskaper och förhållningssätt som på ett avgörande sätt stärker bolagets utvecklingskraft.

Bakgrundsfakta

Hans Wirfelt
Född 1955
Styrelseordförande i Netlight Consulting sedan 2003.

Utbildning
Linköpings tekniska högskola, Master of Science in Industrial and Management Engineering

Yrkeserfarenhet
Grundare av P to P IT Consulting AB, CEO Enea Business Software, Manager Capgemini. VD Wirfelt & Partners.

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Centercom AB.

Styrelseledamot i Davegårdh & Kjäll Foner AB, Kapitalkraft i Sverige AB och Vagnslidret ekonomisk förening.

Om bolaget

Bolagsnamn
Netlight Consulting

Säte
Stockholm, Sverige

Verksamheten
Netlight är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade IT-konsulttjänster i långsiktiga relationer med kunder i krävande projekt. Bolaget erbjuder oberoende, högkvalitativa IT-lösningar i hela kedjan från projektledning, arkitektur, utveckling och test till förvaltning. De är specialister inom transaktionsintensiva system och levererar säkra e-handelslösningar, effektiv systemintegration och högpresterande IT-infrastruktur.

Nyckeltal 2007 2008 2009
Omsättning (MSEK) 78 134 161
Resultat efter skatt (MSEK) 18 26 34
Antal anställda 100 115 141