Lennart Ohlsson-Leijon

Stampen

MOTTAGARE 2009 – ONOTERADE BOLAG

Motivering

Lennart Ohlsson-Leijon har som ledamot i Stampens styrelse sedan mer än tjugo år, varav ordförande sedan 2003, varit djupt involverad i koncernens omvandling under lång tid.

Utöver ordförande består Stampens styrelse av två representanter för den dominerande ägarfamiljen, VD, arbetstagarrepresentanter samt sex externa ledamöter.

Lennart Ohlson-Leijon är den samlande länken mellan dessa kraftcentra, vilka han skickligt balanserar till en självständig styrelse med stor integritet. Han ställer stora krav på underlaget för dess arbete och ser till att alla frågor får en så allsidig belysning som möjligt. Samtidigt är han en lyssnande och inkännande person, som ger plats åt allas åsikter och skapar en öppen och trevlig – men strikt professionell – stämning i styrelserummet.

Lennart Ohlson-Leijons breda klassiska bildning och djupt humanistiska människosyn, i kombination med hans stora erfarenhet av och lyhördhet för vad som händer i branschen, gör honom synnerligen väl skickad som ordförande i ett expansivt företag på dagens föränderliga mediemarknad.

Bakgrundsfakta

Lennart Ohlsson-Leijon
Född 1940
Styrelseordförande i Stampen AB sedan 2003, ingått i styrelsen för Stampen eller dess föregångare som koncernens ägarbolag sedan 1990-talet.

Utbildning
Jur. kand.

Yrkeserfarenhet
VD NerikesAllehanda-koncernen

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Hallandsposten AB och Pressens Pensionskassa.

Om bolaget
Bolagsnamn
Stampen AB

Säte
Göteborg

Verksamheten
Stampen AB är moderbolag i en företagsgrupp som driver flera tidningsföretag, tryckerier och distributionsföretag.

Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. Stampen äger också interaktiva mötesplatser, tryckerier, distributionsbolag och radiostationer.

Nyckeltal 2005 2006 2007 2008
Omsättning (MSEK) 1 778 3 060 5 067 5 108
Resultat efter skatt (MSEK) 122 184 511 107
Antal anställda 940 1 461 3 495 4 311