Olof Stenhammar

Ratos

MOTTAGARE 2009 – NOTERADE BOLAG

Motivering

Olof Stenhammar är entreprenören och företagsbyggaren, som i rollen som ordförande har fört fram Ratos till positionen som Nordens största börsnoterade riskkapitalbolag.

Stenhammar övertog ordförandeklubban 1998, samtidigt som arbetet med en genomgripande strategiöversyn inleddes.

Detta resulterade i en ny affärsidé, som innebar att fortsatta placeringar riktades mot medelstora och stora, främst onoterade, bolag. Stenhammar var starkt pådrivande för denna förändring, som inte hade kunnat genomföras lika framgångsrikt utan hans starka engagemang och aldrig sviktande stöd till bolagsledningen.

Med en unik kombination av intellektuell skärpa och personlig charm har Olof Stenhammar skapat ett föredömligt styrelsearbete i Ratos med väl förberedda och effektivt genomförda möten, där alla ledamöters kompetens tas till vara. Genom sin integritet och stora erfarenhet fungerar Stenhammar som katalysator för ett konstruktivt samspel mellan huvudägarna och övriga ledamöter i styrelsen. Hans gärning i Ratos är ett exempel på hur en dynamisk entreprenör och affärsman kan bidra till att skapa stora värden i rollen som oberoende ordförande i ett börsnoterat bolag.

Bakgrundsfakta

Olof Stenhammar
Född 1941
Styrelseordförande i Ratos AB sedan 1998, ledamot sedan 1994.

Utbildning
Filosofie och Ekonomie dr h.c.

Yrkeserfarenhet
• Vice verkställande direktör i Bonnierföretagen
• Grundare och VD i OMX

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Basen Holding AB, Grisslingehöjden AB, Siggesta Gård AB.
Styrelseledamot i Siggesta Kläder AB.

Vice ordförande
• Svenska Sjöräddningssällskapet

Om bolaget

Bolagsnamn
Ratos AB

Säte
Stockholm

Verksamhet
Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda företag. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och
försäljning av företag.

Ratos har sitt ursprung i stålgrossisten Söderberg & Haak som bildades 1866.

Förvaltningsaktiebolaget Ratos inregistrerades 1934 för att sedan börsintroduceras år 1954. Idag är Ratos ett av Europas största börsnoterade Private Equity-företag och Ratosaktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap. Ratos AB är moderbolag i sin koncern. Se nyckeltal för koncernen nedan.

Nyckeltal 2005 2006 2007 2008
Omsättning (MSEK) 8 931 16 389 23 697 31 516
Resultat e finansiella poster (MSEK) 2 601 3 234 3 462 5 671
Antal anställda 5 408 9 624 14 371 15 631