Melker Schörling

Hexagon AB

MOTTAGARE 2008 – NOTERADE BOLAG

Motivering

Melker Schörling är entreprenören och drivkraften bakom den framgångsrika utvecklingen av Hexagon alltsedan han gick in som huvudägare 1998. Året därefter blev han också bolagets styrelseordförande.

Melker Schörling förenar rollerna som stor ägare och styrelseordförande på ett föredömligt sätt. Som ordförande hävdar han med stor beslutsamhet styrelsens integritet som självständigt bolagsorgan. Inga frågor är avgjorda förrän de behandlats i styrelsen. Alla ledamöter får komma till tals innan styrelsen fattar sina beslut. Genom sin stora erfarenhet ser han till att rätt frågor prioriteras i styrelsens arbete och han driver diskussionen i styrelsen på ett synnerligen skickligt sätt. I sin ledarroll förenar han professionalism och ett starkt engagemang med en ödmjuk personlig framtoning.

Melker Schörling är ett utmärkt exempel på hur rollen som stor ägare och styrelseordförande i ett börsnoterat bolag kan förenas på ett sätt som skapar långsiktigt värde för bolagets samtliga aktieägare.

Bakgrundsfakta

Melker Schörling
Född 1947
Styrelseordförande i Hexagon sedan 1999

Utbildning
Civilekonom

Yrkeserfarenhet

 • Controller, LM Ericsson, Mexiko
 • Controller, ABB Fläkt, Stockholm
 • VD, Essef Service, Stockholm
 • VD, Crawford Door, Lund
 • VD och koncernchef, Securitas AB, Stockholm
 • VD och koncernchef, Skanska AB, Stockholm

Nuvarande övriga styrelseuppdrag

 • Ordförande i Melker Schörling AB,
 • AarhusKarlshamn AB
 • Securitas AB och
 • HEXPOL AB
 • Styrelseledamot i Hennes & Mauritz AB

Om bolaget

Bolagsnamn
Hexagon

Säte
Stockholm

Verksamhet
Hexagon är en världsledande leverantör av system för mätning av objekt i en, två eller tre dimensioner. Mätsystemen mäter med stor precision och ger på kort tid tillgång till stora mängder mätdata. För kunden innebär detta ökad effektivitet och produktivitet, höjd
kvalitet och betydande material- och kostnadsbesparingar i produktionsprocessen.

Hexagon har 8 000 medarbetare i 35 länder och en nettoomsättning om cirka 13 000 MSEK.

Nyckeltal 2003 2004 2005 2006 2007
Omsättning (MSEK) 7 103 8 256 9 637 13 469 14 587
Resultat e finansiella poster (MSEK) 323 541 705 1 618 2 056
Antal anställda 5 401 5 935 6 111 7 862 8 406