Anders Holmberg

Veg Tech AB

MOTTAGARE 2008 – ONOTERADE BOLAG

Motivering

Veg Tech AB producerar och säljer vegetationslösningar för tak, fasader, mark m m samt erbjuder entreprenad- och konsulttjänster inom samma område. Bolaget har under de senaste åren genomgått en snabb expansion under starkt förbättrad lönsamhet och omsätter idag ca 60 miljoner kronor med ett 30-tal anställda.

Denna utveckling inleddes 2004 i samband med att Anders Holmberg tillträdde som ordförande.

Han medverkade då i hög grad till att bolaget fick en mer ändamålsenlig ägarstruktur, en professionell styrelse och en externt rekryterad VD. Styrelsearbetet har därefter under Anders Holmbergs ledning utvecklats mycket positivt och håller idag en för ett bolag av denna storlek hög nivå avseende struktur, rapporteringsrutiner, beslutsunderlag och strategiskt tänkande. Samtidigt beskrivs styrelsearbetet som informellt och prestigelöst, där alla i styrelsen enkelt kommer till tals och kan bidra med sina erfarenheter.

Som ordförande är Anders Holmberg en god lyssnare, intresserad och engagerad, starkt framtidsinriktad och ständigt öppen för nya, okonventionella idéer.

Anders Holmbergs insats som ordförande i Veg Tech är ett exempel på den stora betydelse en skicklig, extern ordförande kan ha i avgörande skeden för ett litet entreprenörsdrivet företag.

Bakgrundsfakta

Anders Holmberg
Född 1960
Styrelseordförande i Veg Tech AB sedan 2004

Yrkeserfarenhet
VD i HOLTAB AB

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Ordförande i HOLTAB AB och Lenhovda Radiatorfabrik AB.

Om bolaget

Bolagsnamn
Veg Tech AB

Säte
Fagerås

Verksamheten
Veg Tech erbjuder vegetationslösningar kring tak, mark, och vatten. Produkterna består bland annat av plantor, fröer och prefabricerade vegetationsmattor. Vidare erbjuder Veg Tech AB entreprenadtjänster inom byggande med vegetationstekniska lösningar samt konsultation i samband med vegetation i teknisk infrastruktur. Veg Tech AB är resultatet av en sammanslagning av Svenska Lövträd och Nordiska gröntak och antalet anställda i Sverige idag är 30 stycken.

Nyckeltal 2003 2004 2005 2006 2007
Omsättning (MSEK) 34,9 33,9 36,6 48,1 67,3
Resultat efter skatt (MSEK) -1,9 -0,7 2,4 4,8 11,6
Antal anställda 23 20 20 27