Lars-Eric Åström

Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening

MOTTAGARE 2007 – ONOTERADE BOLAG

Motivering

Lars-Eric Åström har sedan mer än tio år varit styrelsens ordförande i den ekonomiska föreningen Södra Skogsägarna. 

Detta är ett ordförandeuppdrag av osedvanlig svårighetsgrad och komplexitet. Styrelsen, som idag består av 14 representanter för totalt ca 50 000 självständiga egenföretagare, skall förvalta en omfattande industrirörelse med det övergripande målet att främja lönsamheten i medlemmarnas skogsföretag.

Denna uppgift har Lars-Eric Åström skött på ett synnerligen skickligt och framgångsrikt sätt. Han har med stor beslutsamhet drivit igenom en minskning av styrelsens storlek och en professionalisering av dess arbete som lett till att Södra Skogsägarna idag har en effektiv och väl fungerande styrelse i klass med många större börsnoterade bolag.

Detta har åstadkommits genom en enastående kombination av djupt branschkunnande, starkt engagemang för verksamheten och en högt utvecklad social förmåga som skapar sammanhållning och enighet kring de gemensamma målen.

Lars-Eric Åströms gärning som styrelseordförande i Södra Skogsägarna är ett föredömligt exempel på betydelsen av kompetent ordförandeskap i den stora och för svensk ekonomi betydelsefulla sektorn av kommersiellt arbetande kooperativa företag.

Bakgrundsfakta

Lars-Eric Åström
Född 1946

Nuvarande övriga styrelseuppdrag

  • Ordförande i Östgöta Brandstodsbolag
  • Vice ordförande i Södra Cell

Om bolaget

Bolagsnamn
Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening

Säte
Växjö

Verksamhet
Södra Skogsägarna är en ekonomisk förening med 50 000 sydsvenska skogsägare som medlemmar. De äger 35 000 skogsgårdar med sammantaget drygt hälften av den privatägda skogen i södra Sverige. Föreningens främsta uppgift är att trygga avsättningen av skogsråvara och att främja lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk. Södra är en av världens största tillverkare av pappersmassa, en stor aktör inom europeisk trävaruhandel, ledande på den svenska marknadens interiörträprodukter och en av landets främsta leverantörer av biobränslen.

Nyckeltal 2002 2003 2004 2005 2006
Omsättning (MSEK) 12 048 13 177 13 651 15 935 24 185
Resultat före skatt (MSEK) 812 1 537 865 N/A 1 426
Antal anställda 3 642 3 638 3 599 3 659 3 749