Anders Scharp

SKF AB

MOTTAGARE 2007 – NOTERADE BOLAG

Motivering

Anders Scharp har varit ordförande i styrelsen för SKF under ett och ett halvt decennium. Han har under denna tid lett bolaget under starkt skiftande omständigheter med bland annat tre VD-byten.

 Idag verkar SKF-koncernen på en högre och stabilare resultatnivå än tidigare, och bolagets aktie har under de senaste tre åren nästan fördubblats i värde. Anders Scharp leder styrelsearbetet i SKF på ett synnerligen professionellt sätt. Han är djupt insatt i bolagets verksamhet, har en enastående förmåga att fokusera på de för koncernen viktigaste frågorna och är mycket noga med att fattade beslut dokumenteras och följs upp. I styrelserummet skapar han en positiv arbetsatmosfär genom att engagera alla ledamöter, aktivt lyssna på deras argument och med en blandning av humor och pondus leda arbetet framåt.

Som styrelseordförande i SKF har Anders Scharp lagt ännu en framgångsrik insats till sin mångåriga gärning i ledande roller i svenskt näringsliv.

Bakgrundsfakta

Anders Scharp
Född 1934
Styrelseordförande i SKF AB sedan 1992

Utbildning
Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Yrkeserfarenhet
VD Electrolux AB 1981
VD och koncernchef Electrolux AB 1986.

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Ordförande i Nederman Holding AB

Om bolaget

Bolagsnamn
SKF AB

Säte
Göteborg

Verksamhet
SKF-koncernen är världens ledande leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning och utbildning.

Nyckeltal 2002 2003 2004 2005 2006
Omsättning (MSEK) 42 430 41 377 44 286 49 285 53 101
Resultat före skatt (MSEK) 3 542 2 801 4 087 5 253 6 387
Antal anställda 39 739 38 700 39 687 38 748 41 090