Akbar Seddigh

Elekta AB

MOTTAGARE 2006 – NOTERADE BOLAG

Motivering

Akbar Seddigh valdes in i Elektas styrelse 1998 och blev ett år senare dess ordförande.

De första åren som styrelseordförande var intensiva. Då lades grunden för den strategiska omvandling av Elekta som inte bara inneburit en spektakulär resultatmässig turn-around 

utan också en väsentlig breddning av bolagets produktportfölj samt utveckling av dess internationella positioner. Genom sin medicintekniska kompetens, sitt internationella nätverk och sin obändiga optimism och framåtanda har Akbar Seddigh starkt bidragit till denna utveckling.

Styrelsearbetet i Elekta leds med höga krav på ordning och struktur, samtidigt som Akbar Seddigh genom sin energi och entusiasm skapar ett dynamiskt och fruktbart samarbete inom styrelsen och med bolagets ledning. Hans sätt att fullgöra rollen som styrelseordförande i ett ägardominerat börsbolag har imponerat såväl på kollegerna i styrelsen som på en bredare krets av intressenter inom och utanför bolaget.

Bakgrundsfakta

Akbar Seddigh
Född 1943

Utbildning

  • Utbildad på gymnasium i Teheran
  • Geokemist
  • Avbrutna studier till civilingenjör (KTH)
  • Marknadsekonom vid Stockholms Universitet

Yrkeserfarenhet

  • Gruppchef för Sveriges geologiska undersökningar, Atomenergi
  • Vd dotterbolag för uranprospektering
  • Vd Scanning AB inom Volvo Energi
  • Vd Ortivius, ordförande 1997

Nuvarande övriga styrelseuppdrag

  • Ordförande i Formo Services AB, Ortivus AB och Mentice AB
  • Styrelseledamot i Affärsstrategerna AB, Biolight International AB och Tobii Technology

Om bolaget

Bolagsnamn
Elekta AB

Säte
Stockholm

Verksamhet
Elekta är en internationell, medicinteknisk koncern som utvecklar och säljer avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för cancerbehandling och för behandling av sjukdomar i hjärnan.

Elekta börsnoterades 1994 och Elekta-koncernen har cirka 2 000 medarbetare världen över. Huvuddelen av försäljningen sker utanför Sverige. Laurent Leksell med familj utgör huvudägare. Andra stora ägare är AMF Pension, Robur Fonder, AFA försäkring och SEB Fonder. Styrelsen består av sju ledamöter, varav sex är oberoende.

Nyckeltal 2001 2002 2003 2004 2005
Omsättning (MSEK) 2 738 2 781 2 900 3 152 4 421
Resultat före skatt (MSEK) 221 317 325 363 378
Antal anställda 922 1 011 1 136 1 249 1 750