Håkan Björklund

Balco Holding

MOTTAGARE 2006 – ONOTERADE BOLAG

Motivering

Håkan Björklund har som ordförande under en stor del av Balcos hittillsvarande existens starkt bidragit till bolagets goda utveckling sedan starten 1987. Med sin bakgrund från större industriföretag tillförde Håkan Björklund det starkt entreprenörs-drivna bolaget en struktur och systematik i 

styrelsearbetet som utgjorde ett gott stöd för en fortsatt snabb tillväxt under väl kontrollerade former. Under successivt ändrade ägarförhållanden har han därefter på ett föredömligt sätt förmått balansera olika ägarintressen i styrelsen och skapa ett arbetsklimat präglat av hög professionalitet och en öppen och spänstig diskussion där alla ledamöters synpunkter bryts på ett konstruktivt sätt, samtidigt som styrelsearbetet kännetecknats av ett starkt ansvarstagande för bolaget.

Genom sin smittande energi, sin positiva och humoristiska personlighet och sitt starka engagemang för bolaget och dess medarbetare har Håkan Björklund gjort sig respekterad och omtyckt både inom styrelsen och bland Balcos ledning och anställda.

Bakgrundsfakta

Håkan Björklund
Född 1942

Utbildning
Fil kand med inriktningarna statskunskap, företagsekonomi och nationalekonomi.

Yrkeserfarenhet
35 år inom Södra Skogsägarnas-koncernen varav 15 år som vd för Södra Timber. Vidare sågverkschef i Värö, personalchef på Södra Skogsägarna och platschef för Hultsfredshus.

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Ordförande i Fellessons Byggnadsvaror AB, Ledamot i Camdo AB, Cammoku AB, Nordiska Balco AB och Norrskog Wood Products AB.

Om bolaget

Bolagsnamn
Balco Holding AB

Säte
Växjö

Verksamhet
Balco tillverkar och säljer öppna och inglasade balkongsystem. Från starten för knappt tjugo år sedan har försäljningen vuxit till i år över en halv miljard kronor, varav ca 70 procent på export. Huvudkontoret och all produktion ligger i Växjö.

Bolaget ägs till 47 procent av riskkapitalbolaget 3i och 53 procent av anställda. Styrelsen består av sex personer, varav ordföranden och tre övriga ledamöter inte ingår i bolagets operativa organisation.

Nyckeltal 2001 2002 2003 2004 2005
Omsättning (MSEK) 181 260 340 360 431
Resultat före skatt (MSEK) 13 21 26 35 28
Antal anställda 74 88 102 106 107