Hans Dalborg

Nordea Bank AB

MOTTAGARE 2005 – NOTERADE BOLAG

Motivering

Hans Dalborg har personligen spelat en starkt drivande roll i uppbyggandet av Nordea till Nordens största och mest lönsamma bank, först under flera år som verkställande direktör och koncernchef, därefter som vice ordförande respektive ordförande för bankens styrelse.

Hans Dalborg har på ett föredömligt sätt gått in i rollen som styrelseordförande efter sin långa och framgångsrika tid som operativt ansvarig för banken. Hans djupa kunskap om bankens verksamhet, hans förmåga att överbrygga kulturskillnader och skapa ett positivt arbetsklimat i en styrelse sammansatt av fyra olika nationaliteter och hans stora skicklighet när det gäller att leda styrelsens arbete har enligt mångas vittnesbörd haft avgörande betydelse för bankens starka utveckling under hans ordförandeskap.

Genom sin stora kompetens, starka engagemang och höga integritet är Hans Dalborg ett föredöme som styrelseordförande i ett stort och komplext börsföretag.

Bakgrundsfakta

Hans Dalborg

Utbildning
Ekonomie doktor

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande Uppsala universitet
Styrelseordförande Kungliga, Ingenjörsvetenskapsakademien
Ledamot av Östekonomiska institutet
Ledamot av European Round Table of Financial Services.

Om bolaget

Bolagsnamn 
Nordea Bank AB

Säte
Stockholm

Bolaget ska direkt eller indirekt, äga och förvalta banker och andra kreditinstitut, försäkringsbolag och andra företag med anknytning till finansiell verksamhet eller försäkringsverksamhet samt att som moderbolag ombesörja och ansvara för övergripande funktioner i koncernen såsom styrning, övervakning, riskkontroll och stabsfunktioner, samt att därmed bedriva förenlig verksamhet.

Nyckeltal 2000 2001 2002 2003 2004
Omsättning (MSEK) 5 896 5 789 5 806 5 823 6 074
Resultat före skatt (MSEK) 2 427 1 928 1 292 1 697 2 584
Antal anställda 32 218 37 555 37 322 30 674 28 929