Pristagare 2023

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2023 tilldelas Charlotte Brogren, HMS Networks, i klassen för noterade bolag och Michael Berg, BabyBjörn, i klassen för onoterade bolag. Utmärkelsen delades ut vid en ceremoni på Grand Hôtel den 28 november. Huvudtalare var Pernilla Jonsson och moderatorer var Hans Warén, partner Deloitte, och Maria Källsson, styrelseledamot Styrelseakademien.

 

 

 

 

 

 

NOTERADE BOLAG

Charlotte Brogren

HMS Networks

Ur motiveringen: Med gedigen erfarenhet från industrin och
av styrelsearbete i kombination med hög integritet och social kompetens har Charlotte Brogren lyft både ledning och
styrelse till nya nivåer. Hon är lyhörd, mycket mån om att höra allas perspektiv och besitter förmågan att ”knyta ihop säcken” inför beslut.

Läs mer om Charlotte Brogren och HMS Networks

 

 

 

 

 

 

ONOTERADE BOLAG

Michael Berg

BabyBjörn

Ur motiveringen: Genom att utnyttja sin breda kompetens från såväl VD-roller som tidigare ordförandeuppdrag har Michael Berg skött ordförandeskapet i BabyBjörn med professionalism men även med passion. Han är en drivande ordförande som har fokus på affären, både på kort och lång sikt.

Läs mer om Michael Berg och BabyBjörn