Charlotte Brogren

HMS Networks

MOTTAGARE 2023 – NOTERADE BOLAG

Motivering

 

Sedan starten 1988 har HMS Networks vuxit till att bli en världsledare inom industriell kommunikation och Industrial Internet of Things. Charlotte Brogren har varit ledamot sedan 2010 och ordförande sedan 2015.

Genom ett modernt, inkluderande och tydligt ledarskap har Charlotte Brogren haft en stor betydelse för omvandlingen av ett entreprenörsbolag till ett professionellt globalt bolag.

Med gedigen erfarenhet från industrin och av styrelsearbete i kombination med hög integritet och social kompetens har Charlotte Brogren lyft både ledning och styrelse till nya nivåer. Hon är lyhörd, mycket mån om att höra allas perspektiv och besitter förmågan att ”knyta ihop säcken” inför beslut.

Charlotte Brogrens gärning i HMS Networks är ett föredömligt exempel på en oberoende ordförandes betydelse för ett långsiktigt värdeskapande i ett börsnoterat bolag.

Bakgrundsfakta

Charlotte Brogren
Styrelseordförande i HMS Networks

Utbildning
Doktorsexamen i kemiteknik från Lunds Universitet

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Avassa och OrganoClick AB

Om bolaget

Bolagsnamn
HMS Networks

Säte
Halmstad, Sverige

HMS Networks utvecklar och tillverkar mjukvara och hårdvara för industriell informations- och kommunikationsteknik. Bolagets produkter gör det möjligt för industriell hårdvara som exempelvis robotar, sensorer och luftkonditioneringsenheter att kommunicera och dela information med olika industriella nätverk, system för byggnadsautomation och Internet of Things-applikationer.

HMS Networks kopplar upp miljontals maskiner och apparater runt om i världen och gör det möjligt för kunder att bli mer produktiva och hållbara. Med sin långa erfarenhet och kompetens, stora kundbas och marknadstäckning är bolaget marknadsledande inom sitt område.

Nyckeltal 20 21 22
Nettoomsättning Mkr 1 467 1 972 2 506
Rörelseresultat Mkr 288 446 653
Antal anställda 614 684 726