Michael Berg

BabyBjörn

MOTTAGARE 2023 – ONOTERADE BOLAG

Motivering

Det familjeägda bolaget BabyBjörn omsätter 1 miljard SEK och är verksamt i 55 länder. Bolaget har haft en stabil tillväxt med bibehållen hög lönsamhet under de senaste åren, trots stora utmaningar under pandemin med bland annat inköp och logistik.

Michael Berg har visat ett stort ansvar för att förvalta och utveckla bolaget i enlighet med ägarnas direktiv, vilket kräver en förmåga att kunna balansera de målkonflikter som kan uppstå i relationen till andra parter. Genom att utnyttja sin breda kompetens från såväl VD-roller som tidigare ordförandeuppdrag har Michael Berg skött ordförandeskapet i BabyBjörn med professionalism men även med passion. Han är en drivande ordförande som har fokus på affären, både på kort och lång sikt.

Michael Bergs insats i BabyBjörn är ett utmärkt exempel på hur betydelsefullt ett ordförandeskap kan vara för att framgångsrikt driva och utveckla ett familjebolag med flera utmaningar in i nästa fas.

Bakgrundsfakta

Michael Berg
Styrelseordförande i BabyBjörn

Utbildning
Masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Renewcell, Lowenco A/S och Proxify

Om bolaget

Bolagsnamn
BabyBjörn

Säte
Sundyberg, Sverige

BabyBjörn är ett svenskt, familjeägt företag som tillverkar  kvalitetsprodukter till bebisar och föräldrar världen över. Bolaget brinner för att förenkla vardagen, främja närhet och hjälpa familjer att njuta av småbarnsårens alla värdefulla ögonblick.

Bolaget grundades 1961 av Björn Jakobson och hans svägerska, Elsa Jakobson. Idag säljs BabyBjörns produkter på 55 marknader, varav USA är den enskilt största, tätt följt av Japan och Sydkorea. 

Säkerhet är alltid utgångspunkten när BabyBjörn utvecklar nya eller förbättrar befintliga produkter. Med lång erfarenhet och en strävan att gå utöver vad som krävs enligt rådande säkerhetsstandarder, vill de kunna erbjuda produkter som föräldrar känner sig helt trygga med att använda.

Nyckeltal202122
Nettoomsättning Mkr7947731 000
Rörelseresultat Mkr209171265
Antal anställda118128128