Kathrine Löfberg

Löfbergs 

MOTTAGARE 2019 – ONOTERADE BOLAG

Motivering

Kathrine Löfberg tillträdde som ordförande 2015 i Löfbergs, ett företag som agerar på en global marknad med mycket hög konkurrens.

Som del av ägarfamiljen har Kathrine Löfberg i sitt ordförandeskap på ett skickligt sätt lyckats ena ägarna och företagsledningen i en vision och långsiktiga mål. Detta samtidigt som hon skapat ett klimat där styrelsen arbetar långsiktigt hållbart för bolagets bästa. Att Löfbergs är en av världens största inköpare av ekologiskt och Fairtrademärkt kaffe är ett av flera exempel på hur Kathrine Löfberg har satt sin prägel på bolagets strategi.

Som ordförande har Kathrine Löfberg på ett föredömligt sätt utvecklat ett professionellt styrelsearbete i ett modernt familjeföretag till ännu en nivå.

Bakgrundsfakta

Kathrine Löfberg
Styrelseordförande i Löfbergs

Utbildning
Ekonomi, Pepperdine University, Los Angeles. Kommunikation och marknadsföring, Berghs School of Communication.

Nuvarande styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Bröderna Löfberg AB, styrelseordförande i International Coffe Partners, ledamot i Sjöräddningssällskapet och Handelsbanken i Karlstad. 

Om bolaget

Bolagsnamn
Löfbergs

Säte
Karlstad, Värmlands län, Sverige

Löfbergs grundades 1906 av bröderna Löfberg som 1911 började rosta sitt eget kaffe i Karlstad. Idag är bolaget ett av Nordens största familjeägda kafferosterier med en produktion som motsvarar drygt tio miljoner koppar kaffe varje dag. Välkända varumärken inom koncernen är Löfbergs Peter Larsen Kaffe, Crema, Percol, Green Cup och KOBBS.

Verksamheten vänder sig främst till dagligvaruhandeln, hotell, restauranger, kaféer, grossister och vendingföretag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, England, Estland, Lettland, Litauen och Kanada. Kaffet köps huvudsakligen från Syd- och Centralamerika som tillsammans står för 87 procent av det totala inköpet. Räkenskapsåret 2017/2018 sålde Löfbergs totalt 27 944 ton kaffe och 165 ton te.

Löfbergs är en av världens största inköpare av ekologiskt och Fairtrademärkt kaffe och märker allt sitt kaffe som Fairtrade, ekologiskt eller med Rainforest Alliance. På så sätt arbetar bolaget mot sitt ändamål att främja miljön och samhället. Bolaget har även startat projektet Next Generation med ändamål att, genom utbildning och ekonomiskt stöd, skapa bättre förutsättningar för unga kaffeodlare i Colombia och Tanzania.

Nyckeltal15161718
Omsättning (MSEK)1 9111 8791 7931 709
Resultat efter skatt (MSEK)221563351
Antal anställda326339340342