Hans Stråberg

Atlas Copco

MOTTAGARE 2019 – NOTERADE BOLAG

Motivering

Hans Stråberg har varit Atlas Copcos ordförande sedan 2014 och under denna period har stora förändringar skett i koncernen genom ett flertal framgångsrikt genomförda förvärv och avyttringar. Den största förändringen skedde då gruvdelen Epiroc noterades på Nasdaq Stockholm.

Hans Stråberg är en tillgänglig, balanserad och drivande ordförande men också lyhörd och genom sin industriella kunskap och breda internationella utblick skapar han ett stimulerande styrelseklimat där alla bidrar. Han lämnar inget åt slumpen utan tar ofta förmöten med VD och ledningen för att säkerställa att han har all nödvändig information. I sin långsiktiga vy på bolagets framtid engagerar han styrelsen i diskussionen om värdeskapande över tid.

Hans Stråberg är genom sin professionalism ett föredömligt exempel på ett långsiktigt värdeskapande ordförandeskap i det som blivit det största svenska börsbolaget.

Bakgrundsfakta

Hans Stråberg
Styrelseordförande i Atlas Copco

Utbildning
Civilingenjör, Maskinteknik, Chalmers Tekniska Högskola

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i bland annat SKF, Roxtec, CTEK och Nikkarit Holding. Vice ordförande Stora Enso. Styrelseledamot i bland annat Investor, N Holding, Mellby Gård och Hedson Technologies International.

Om bolaget

Bolagsnamn
Atlas Copco

Säte
Nacka, Stockholms Län, Sverige

Atlas Copco har sin bakgrund i två industriföretag som grundades i Stockholmsområdet i slutet av 1800-talet, Atlas och Aktiebolaget Diesels Motorer. Sedan 1956 går bo-laget under namnet Atlas Copco. Idag är Atlas Copco en global leverantör av kompressorer, vakuum-utrustningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem.

Atlas Copcos verksamhet är uppdelad i fyra affärsområden: kompressorteknik, vakuumteknik, industriteknik och energiteknik.

Nyckeltal 161718
Omsättning (MSEK) 101 35685 65395 363
Resultat efter skatt (MSEK) 19 79818 74821 187
Antal anställda 33 63135 89438 418