Pristagare 2021

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2021 tilldelas Jacob Wallenberg för sitt ordförandeskap i Investor i klassen noterade bolag och Eva Swartz Grimaldi ordförande Apotea Holding i klassen onoterade bolag. Utmärkelsen delades ut vid en ceremoni på Grand Hôtel 1 december samt till vissa delar via Dagens Industri Di TV. Huvudtalare var Andrea Gisle Joosen och moderatorer var Hans Warén, styrelseordförande Deloitte och Ulrika Spåls, vd Styrelseakademien.

NOTERADE BOLAG

Jacob Wallenberg

Investor

Ur motiveringen: Jacob har varit oerhört betydelsefull för Investors utveckling och framgång. Han är en mycket kunnig, lyhörd och långsiktig ordförande som med sitt affärsfokus och internationella nätverk har lyckats utveckla bolaget på ett berömvärt sätt. Det är fokus på de viktigaste aktuella frågorna, och långsiktiga strategier, teknikomställningen, hållbarhet och innovation drivs med stort engagemang.

Läs mer om Jacob Wallenberg och Investor

ONOTERADE BOLAG

Eva Swartz Grimaldi

Apotea Holding

Ur motiveringen: Eva har med stort engagemang bidragit till att Apotea mångdubblat omsättningen och varit vinstgivande samtidigt som expansionstakten varit hög. Ett professionellt ordförandeskap och en kontinuerlig utveckling av styrelsearbetet har varit en avgörande faktor för Apoteas framgång. Eva Swartz Grimaldi fullgör rollen som styrelseordförande i ett stort onoterat snabbväxande entreprenörsdrivet bolag på ett föredömligt sätt. 

Läs mer om Eva Swartz Grimaldi och Apotea Holding