Eva Swartz Grimaldi

Apotea Holding

MOTTAGARE 2021 – ONOTERADE BOLAG

Motivering

Apotea är Sveriges första fullskaliga apotek som bara finns på nätet. Eva Swartz Grimaldi har i rollen som ordförande sedan 2016 med stort engagemang bidragit till att Apotea mångdubblat omsättningen och varit vinstgivande samtidigt som expansionstakten varit hög.

I ett bolag med en stark entreprenör är ordföranderollen särskilt krävande, emellanåt krävs att ordföranden fungerar som en motvikt. Det gör Eva på ett förtjänstfullt och balanserat sätt genom att ta saker i rätt ordning samt hämta in inte bara styrelsens åsikter utan även övriga intressenters perspektiv. Eva Swartz Grimaldi har med stor noggrannhet skapat förutsättningar för ett värdeskapande styrelsearbete i ett företag präglat av snabb förändring och tillväxttakt.

Eva är öppen och inkluderande i sitt ordförandeskap, vilket skapar en mycket god miljö i styrelserummet. Hon leder arbetet med en vinnande kombination av auktoritet och ödmjukhet. Eva säger till när det går för fort och fokuserar på rätt saker. Ett professionellt ordförandeskap och en kontinuerlig utveckling av styrelsearbetet har varit en avgörande faktor för Apoteas framgång. Eva Swartz Grimaldi fullgör rollen som styrelseordförande i ett stort onoterat snabbväxande entreprenörsdrivet bolag på ett föredömligt sätt.

Bakgrundsfakta

Eva Swartz Grimaldi
Styrelseordförande i Apotea Holding

Utbildning
Fil kand. i språk

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i bland annat Michael Berglund AB. Styrelseledamot i bland annat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB).

Om bolaget

Bolagsnamn
Apotea Holdings

Säte
Stockholm, Stockholms Län, Sverige

Apotea är Sveriges första fullskaliga apotek som inte har någon fysisk butik utan endast erbjuder onlineförsäljning. Många av Apoteas anställda har lång erfarenhet av näthandel och sedan 2011 har företaget Läkemedelsverkets tillstånd att bedriva apotek med ett heltäckande sortiment av både receptfria och receptbelagda läkemedel.

Apoteas kontor ligger i Stockholm men logistiken är belägen i Morgongåva i Heby kommun, sex mil väster om Uppsala. Det var i Morgongåva som Apotea först fick hyra en lokal och när verksamheten vuxit ur lokalen byggdes ett större och mer ändamålsenligt lager på 5 000 kvadratmeter som stod klart för inflyttning i november 2014. Apotea växte snabbare än någon kunnat förutse och år 2017 restes stommen till ett klimat-smart logistikcenter på hela 38 000 kvadratmeter.

Verksamheten finns endast i Sverige och riktar sig främst till privatpersoner men även företag. Apotea har en platt organisation där följande avdelningar lyder direkt under VD: logistik, recepthantering, IT, marknad, kundservice, ekonomi och personal.

Nyckeltal17181920
Nettoomsättning (MSEK)15002058 27804126
Rörelseresultat (MSEK)564363220
Antal anställda236393 542 737