Jacob Wallenberg

Investor

MOTTAGARE 2021 – NOTERADE BOLAG

Motivering

Jacob Wallenberg har som ordförande sedan 2005 varit oerhört betydelsefull för Investors utveckling och framgång. Han är en mycket kunnig, lyhörd och långsiktig ordförande som med sitt affärsfokus och internationella nätverk har lyckats utveckla bolaget på ett berömvärt sätt.

Med öga för det mänskliga, kvalitet och öppenhet skapar han ett mycket bra klimat i styrelserummet. Det är fokus på de viktigaste aktuella frågorna. Långsiktiga strategier, teknikomställningen, hållbarhet och innovation drivs med stort engagemang.

Med ett gediget intresse för värdeskapande och omvärldsfrågor förenar Jacob Wallenberg rollerna som stor ägare och styrelseordförande på ett föredömligt sätt. Jacob Wallenberg är ett utmärkt exempel på en ordförande i ett börsnoterat bolag som genom sin professionalism och sitt engagemang skapar långsiktigt värde för bolagets samtliga aktieägare.

Bakgrundsfakta

Jacob Wallenberg
Styrelseordförande i Investor

Utbildning
Kandidatexamen I naturvetenskap och M.B.A., Wharton School, University of Pennsylvania

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i bland annat Handelsaktiebolaget Nitton, FAM AB och J. A. P Capital Stockholm AB.

Om bolaget

Bolagsnamn
Investor

Säte
Stockholm, Stockholms Län, Sverige

Investor AB är ett svenskt investmentbolag som bildades av familjen Wallenberg 1916 och är idag ägare av högkvalitativa globala företag. Verksamhetens investeringar består av noterade bolag, Patricia Industries och Investeringar i EQT. Investors globala huvudkontor ligger i Stockholm, men har även kontor i Amsterdam, Peking, Hongkong, Menlo Park (i Kalifornien), New York och Tokyo.

Investors bild av värdeskapande bygger på att skapa planer som företagen bör fokusera på för att maximera långsiktigt värde. Planerna fokuserar bland annat på lönsam tillväxt genom innovation, digitalisering, hållbarhet och tilläggsförvärv. Genom att hjälpa företagen att utveckla världsledande verksamheter, skapar företagen värde för sina kunder, för samhället, för Investor själva samt för Investors aktieägare. Därutöver bygger deras föreställning om värdeskapande på att det skapas arbetstillfällen som företagen skapar liksom företagens innovationer, produkter och tjänster. När vi hjälper våra företag att utveckla världsledande verksamheter, skapar de värde för sina kunder, för samhället, för oss och våra aktieägare.

Nyckeltal17181920 (H2)
Nettoomsättning (MSEK)34 38142 49242 23918 194
Rörelseresultat (MSEK)47 4331 450105 62555 097
Antal anställda20 05421 162 15 560 13 964