Pristagare 2020

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2020 tilldelas Karl-Eric Andersson för sitt ordförandeskap i Derome i klassen onoterade bolag och Patrik Tigerschiöld ordförande Bure Equity i klassen noterade bolag. Utmärkelsen delades ut vid en webbsänd ceremoni 30 november samt till vissa delar via Dagens Industri Di TV. Huvudtalare var Mia Brunell Livfors och moderatorer var Hans Warén, styrelseordförande Deloitte och Ulrika Spåls, vd Styrelseakademien.

ONOTERADE BOLAG

Karl-Eric Andersson

Derome

Ur motiveringen: Karl-Eric Andersson har varit drivande i utvecklingen av styrelsearbetet och ledande i arbetet att bredda styrelsens kompetens. Förutom familjens fyra representanter och tre arbetstagarledamöter finns nu även fyra externa styrelseledamöter. Styrelsearbetet håller hög kvalitet och mycket tid läggs på strategiska frågor samt på beslut om investeringar. Styrelsen analyserar alla beslut utifrån ”den Smarta Kedjan”, där verksamheterna på olika sätt ska befrukta varandra och bidra till helheten. 

Läs mer om Karl-Eric Andersson och Derome

NOTERADE BOLAG

Patrik Tigerschiöld

Bure Equity

Ur motiveringen: Patrik Tigerschiöld är en mycket skicklig styrelseordförande och styrelsearbetet i Bure är väldigt strukturerat. Allt följs upp noga för bästa resultat och inget faller mellan stolarna. För att skapa värdefulla diskussioner är mångfalden i styrelsen viktig för Patrik. Han är analytisk och resonerande på ett sätt som skapar en öppen och intellektuell atmosfär i styrelserummet.

Läs mer om Patrik Tigerschiöld och Bure Equity