Karl-Eric Andersson

Derome

MOTTAGARE 2020 – ONOTERADE BOLAG

Motivering

Derome är Sveriges största familjeägda handels- och industriverksamhet inom trä. Trä är ”den gröna tråden” i verksamheten där skog blir till trävaror, byggkomponenter, hus och bioenergi. Sedan Karl-Eric Andersson tog över ordförandeskapet 2017 har detta miljardbolag i tredje generationen fortsatt att utvecklas och växa med god lönsamhet.

Karl-Eric Andersson har varit drivande i utvecklingen av styrelsearbetet och ledande i arbetet att bredda styrelsens kompetens. Förutom familjens fyra representanter och tre arbetstagarledamöter finns nu även fyra externa styrelseledamöter. Styrelsearbetet håller hög kvalitet och mycket tid läggs på strategiska frågor samt på beslut om investeringar. Styrelsen analyserar alla beslut utifrån ”den Smarta Kedjan”, där verksamheterna på olika sätt ska befrukta varandra och bidra till helheten.

Karl-Eric Andersson har hög integritet men är prestigelös och förkroppsligar koncernens kärnvärden; drivkraft, enkelhet, ansvarstagande och långsiktighet. Han har byggt kompetens och erfarenhet i mer än 25 år på olika chefsposter inom koncernen. Delegationen till dotterbolagscheferna är långtgående och i rollen som ordförande är han en utmärkt mentor för dotterbolagscheferna. Karl-Eric är en mycket bra lyssnare och skicklig på att summera allas åsikter till förslag som kan fattas gemensamt av styrelsen. Karl-Eric Andersson fullgör ordföranderollen i ett stort onoterat familjeägt bolag på ett föredömligt sätt.  

Bakgrundsfakta

Karl-Eric Andersson
Styrelseordförande i Derome

Utbildning
Byggnadsingenjör

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i bland annat Fastighets AB Kvartsen 5, Snöstorp Fastighets AB och DBT Fastigheter Malmö AB. Sty­ relseledamot i bland annat Varbergshägern Fastighets AB.

Om bolaget

Bolagsnamn
Derome

Säte
Varbergs kommun, Hallands Län, Sverige

Derome är ett familjeföretag i ständig utveckling. När Karl Andersson från halländska Derome investerade allt han hade i en bysåg 1946 startade bolaget som idag är Derome AB. Karls fyra söner, och därefter deras barn, har investerat och fortsatt sitt engagemang i att utveckla verksamheten vi­dare. Idag är Deromegruppen Sveriges största familjeägda träindustri och en verksamhet med god lönsamhet som fortsätter att utvecklas och växa.

Derome Aktiebolag är koncernmoder för en grupp dotter­bolag vilka verkar inom tre olika affärsområden: Derome Timber AB (timmer och sågverk), Derome Byggvaror & Trä­ teknik AB (byggvaror och träteknik) samt Derome Hus AB (produktion av färdiga hus).

Koncernen i sig bedriver handel- och industriverksamhet inom träbranschen med långt driven vidareförädling – ”från skog till färdigt hus”.

Nyckeltal16171819
Nettoomsättning (MSEK)5499 6793  72557670 
Rörelseresultat (MSEK)410 627 586 456 
Antal anställda1459 1752  1894 2024