Press

ensv

Guldklubban 2014 för tionde året: Tomas Billing och Bob Persson erhöll utmärkelsen av Prins Daniel

– Pressrelease den 26 november 2014

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap utdelades till Tomas Billing, NCC och Bob Persson, Persson Invest. Utmärkelsen delades ut för tionde året i rad vid en ceremoni i Stockholm i närvaro av H.K.H. Prins Daniel.

– Tomas Billings och Bob Perssons ordförandeskap är goda föredömen i svenskt näringsliv. De visar hur ett gott ledarskap i styrelsearbetet resulterat i framgång för hela bolaget, säger Lars-Erik Forsgårdh, ordförande i StyrelseAkademien.

Guldklubban är en årlig utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap instiftat av Deloitte och StyrelseAkademien. Tanken med Guldklubban är att lyfta fram ordförandeskapets viktiga roll för framgång i svenska bolag. Rollen som ordförande ökar och blir allt mer tydlig i företag oberoende storlek och ägare. Därför utdelas Guldklubban i två klasser på nationell nivå; en för onoterade bolag och en för noterade bolag.

Bilder på pristagarna går att ladda hem högupplöst från pressrummet Newsdesk

Del ur juryns motivering för Tomas Billing: Under Tomas Billings ordförandeskap har NCC utvecklats till ett av Sveriges ledande byggbolag med god och stabil lönsamhet. Sedan 2001 har bolagets totala aktieägarvärde nästan femdubblats. Denna utveckling bär i hög grad Tomas personliga signum. Med sin starka fokusering på den långsiktiga affären, sin höga energinivå och skarpa analysförmåga, i kombination med en stor portion nyfikenhet och prestigelöshet, har han framgångsrikt fört NCC genom tre utvecklingsfaser: turnaround, konsolidering och tillväxt.
Bakgrundsfakta om Tomas Billing och NCC samt den fullständiga motiveringen

Del ur juryns motivering för Bob Persson: Styrelsen i Persson Invest har en tydlig roll som självständigt beslutsorgan, och styrelsearbetet bedrivs systematiskt och professionellt. Bob Persson leder detta arbete med kunnighet och effektivitet men också med den lyhördhet och värme och det genuina intresse för människor som kännetecknar hans person. Hans ordförandeskap är ett föredömligt exempel på hur en väl fungerande styrelse kan tillföra värde i ett helägt familjeföretag.
Bakgrundsfakta om Bob Persson och Persson Invest samt den fullständiga motiveringen

Kommentarer inaktiverade.