Press

ensv

Guldklubban 2015: Carl Bennet och Per Olof Westlin

– Pressrelease den 3 december 2015

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2015 utdelades till Carl Bennet, ordförande i Getinge i klassen noterade bolag och Per Olof Westlin, ordförande i Kanonaden i klassen onoterade bolag. Utmärkelsen delades ut för elfte året i rad vid en ceremoni i Stockholm. Prisutdelare var Jens Spendrup, ordförande Svenskt Näringsliv.

– Carl Bennet och Per-Olof Westlin är mycket goda föredömen i svenskt näringsliv. Genom ordförandeskapet visar de hur ett gott, positivt ledarskap kan kombineras med bra affärssinne. Styrelsearbetet och relationen till ägare och företagsledning skapar framgång för hela bolaget säger, Svante Forsberg, senior partner på Deloitte.

Guldklubban är en årlig utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap instiftat av StyrelseAkademien och Deloitte. Tanken med Guldklubban är att lyfta fram ordförandeskapets viktiga roll för framgång i svenska bolag. Rollen som ordförande ökar och blir allt mer betydelsefull i företag oberoende storlek och ägare. Därför utdelas Guldklubban i två klasser på nationell nivå; en för onoterade bolag och en för noterade bolag.

– Carl Bennet och Per Olof Westlin är goda exempel på vad ett modernt ordförandeskap kräver, nämligen förmåga att kombinera olika egenskaper såsom ledarskap, affärssinne och samhällsengagemang, säger Lars-Erik Forsgårdh, ordförande i StyrelseAkademien

Bilder på pristagarna går att ladda hem högupplöst från pressrummet Newsdesk

Del ur juryns motivering för Carl Bennet: Carl Bennet har liknats vid en orkesterledare – han fäster stor vikt vid att skapa en mångsidigt sammansatt styrelse och att samla denna bredd av kompetenser till en stark helhet med bolagets bästa för ögonen. Han skiljer noga mellan sina roller som huvudägare och ordförande och skapar därigenom förutsättningar för styrelsen att fungera som det självständiga beslutsorgan aktiebolagslagen förutsätter. Carl Bennets gärning som ordförande i Getinge är ett föredömligt exempel på hur dessa roller kan kombineras till bolagets och alla aktieägares fromma.

Bakgrundsfakta om Carl Bennet och Getinge samt den fullständiga motiveringen

Del ur juryns motivering för Per Olof Westlin: Sedan Per Olof Westlin tillträdde som ordförande 2008 har han starkt bidragit till att lösa bolagets dåvarande likviditetskris, byggt upp en professionell ekonomistyrning och tillsatt ny VD. Han har bringat ordning och reda i styrelsearbetet och skapat en effektiv struktur med väl förberedda möten med rätt frågor i fokus, noggrann dokumentation och strikt uppföljning av fattade beslut. Genom sitt affärssinne och en god känsla för entreprenörskap bidrar Per Olof också aktivt i avgörande affärsfrågor.

Bakgrundsfakta om Per Olof Westlin och Kanonaden samt den fullständiga motiveringen 

Kommentarer inaktiverade.