Press

Rune Andersson och Jan Svensson tilldelas Guldklubban 2017

– Pressrelease den 1 december 2017

[column width=”48%” padding=”4%”]

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2017 tilldelas Rune Andersson för sitt ordförandeskap i Mellby Gård AB i klassen onoterade bolag och Fagerhults ordförande Jan Svensson i klassen noterade bolag.

– Utmärkelserna visar ordförandens viktiga roll i att skapa ett hållbart och lönsamt fokus i företagen. Det sprider en positiv kraft även till samhället runt omkring, säger Svante Forsberg, senior partner på Deloitte.

Guldklubban är en årlig utmärkelse för förtjänstfullt ordförandeskap instiftad av Deloitte och Styrelseakademien Sverige. Utmärkelsen lyfter fram ordförandeskapets viktiga roll för framgång i svenska bolag och delas ut i två klasser på nationell nivå; en för onoterade bolag och en för noterade bolag. Under året har det pågått nomineringsarbete runt om i landet. Årets Guldklubban är den trettonde i rad. Utmärkelsen delades ut vid en ceremoni i Stockholm 4 december.

Del ur juryns motivering för Rune Andersson:
Efter en lång och framgångsrik gärning som företagsledare i stora, börsnoterade bolag har Rune Andersson byggt upp ett familjeägt konglomerat av verksamheter från jordbruk till handel och industri. Sedan 2013 är han dess ordförande med familjemedlemmar ur nästa generation i roller som verkställande direktör respektive ledamöter i styrelsen. Att som ordförande i det egna, helägda bolaget, med delar av familjen i ledande befattningar, se till att styrelsen fungerar som det självständiga beslutsorgan vår aktiebolagslag föreskriver ställer höga krav på professionalitet och förmåga att skilja mellan olika roller i styrningen av bolaget. Rune Anderssons sätt att uppfylla dessa krav kan tjäna som föredöme och modell för bolagsstyrning av större onoterade, ägarledda företag.

[/column]

[column width=”48%”]

Del ur juryns motivering för Jan Svensson:
Jan Svensson tillträdde som ordförande i Fagerhult vid årsstämman 2008. Sedan dess har antalet anställda ökat med 40 procent, omsättningen fördubblats och aktiekursen mer än femdubblats. Bolaget är idag ett av Europas ledande belysningsföretag med verksamhet i 24 länder. Efter ett framgångsrikt VD-byte under första året som ordförande har han med framsynthet och mod varit pådrivande för den omdaning av bolaget som skett till dagens moderna och dynamiska belysningsföretag. Rollen som ordförande i ett börsnoterat bolag på huvudägarens mandat och med en tidigare dominerande ägarfamilj i styrelsen är utmanande och kräver att de olika ägarintressena balanseras på ett väl avvägt sätt.

– Jan Svensson och Rune Andersson visar hur föredömligt ledarskap skapar stora värden i och kring ett bolag, säger Per Westerberg, ordförande för Styrelseakademien Sverige.

Bilder på pristagarna går att ladda hem högupplöst från pressrummet Newsdesk

Mer information om pristagarna

[/column]