GULDKLUBBAN

ensv

Om Guldklubban

För att tydliggöra och öka medvetenheten om styrelseordförandens viktiga roll för ett effektivt och affärsinriktat styrelsearbete instiftade revisions- och konsultföretaget Deloitte och den ideella föreningen StyrelseAkademien 2005 utmärkelsen Guldklubban. Utmärkelsen delas ut varje år i två klasser, en för noterade och en för onoterade bolag, till ordföranden som är goda exempel på hur ordföranderollen har utövats i praktiken. Nomineringen sker i en nationell process och prisutdelningen äger rum i december varje år i Stockholm.
Läs mer om Stiftelsen Guldklubban

Vem vill du se som mottagare av Guldklubban 2015?

Den 26 november mottog Bob Persson, Persson och Tomas Billing, NCC Guldklubban 2014. Utmärkelsen delades ut av H.K.H. Prins Daniel vid en ceremoni i Stockholm den 26 november. Vem som helst med insyn i styrelsens arbete kan föreslå en ordförande för utmärkelsen. Läs mer om kriterier samt nomineringsprocessen

Guldklubban 2014 – Bob Persson, Persson Invest i klassen onoterade företag

Del av juryns motivering Bob Persson: Styrelsen i Persson Invest har en tydlig roll som självständigt beslutsorgan, och styrelsearbetet bedrivs systematiskt och professionellt. Bob Persson leder detta arbete med kunnighet och effektivitet men också med den lyhördhet och värme och det genuina intresse för människor som kännetecknar hans person. Hans ordförandeskap är ett föredömligt exempel på hur en väl fungerande styrelse kan tillföra värde i ett helägt familjeföretag.

Läs mer om Bob Persson och Persson Invest, se en filmad intervju samt läs den fullständiga motiveringen

Guldklubban 2014, Tomas Billing, NCC i klassen noterade företag

Del av juryns motivering Tomas Billing: Under Tomas Billings ordförandeskap har NCC utvecklats till ett av Sveriges ledande byggbolag med god och stabil lönsamhet. Sedan 2001 har bolagets totala aktieägarvärde nästan femdubblats. Denna utveckling bär i hög grad Tomas personliga signum. Med sin starka fokusering på den långsiktiga affären, sin höga energinivå och skarpa analysförmåga, i kombination med en stor portion nyfikenhet och prestigelöshet, har han framgångsrikt fört NCC genom tre utvecklingsfaser: turnaround, konsolidering och tillväxt.

Läs mer om Tomas Billing och NCC, se en filmad intervju samt läs den fullständiga motiveringen

Kommentarer inaktiverade.