Ulrika Francke

Knightec

MOTTAGARE 2022 – ONOTERADE BOLAG

Motivering

Med mod och tydlighet har Ulrika Francke använt sin mångåriga erfarenhet av styrelsearbete från många olika branscher till att lotsa styrelse och VD i en tuff bransch med stark konkurrens. Knightec har i en turbulent omvärld genomgått många stora förändringar under de senaste åren, med två större förvärv, nya ägare, ny CFO och ett nytt affärssystem.

Ulrika Franckes nyfikenhet och energi genomsyrar styrelsearbetet, där aktivitet är viktigt i kulturen, att vilja bidra och se till att föra verksamheten framåt. Hon ger alla utrymme, ser och tar sig tid med den som behöver hennes kompetens och stöd.

Ulrika Francke har som en extern ordförande gjort en ovärderlig insats genom att med integritet driva styrelsearbetet efter rådande förhållanden samtidigt som bolaget med branschledande tillväxt och positiv resultatutveckling styrts med långsiktighet och tydliga visioner.

Bakgrundsfakta

Ulrika Francke
Styrelseordförande i Knightec

Utbildning
Universitetsexamen från Stockholms universitet

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande för Sweden Green Building Council

Om bolaget

Bolagsnamn
Knightec

Säte
Örnsköldsvik, Västernorrlands Län, Sverige

Med rötter i Norrland och över 900 anställda runtom i Sverige är Knightec ett snabbt växande företag med entreprenörsanda. Bolaget är ett konsultföretag med specialisering inom digitalisering, produkt- och tjänsteutveckling, kvalitetssäkring och projektledning. Med sin industriella och digitala expertis fokuserar företaget på att förbättra människors liv genom innovativa och hållbara lösningar.

Genom ett framåtlutande, teamorienterat, ansvarstagande och omtänksamt agerande har Knightec kraften att få saker att hända. Knightec sätter höga ambitioner där de genom samarbeten med sina kunder strävar efter att vara en stark kraft i omvandlingen mot hållbara produkter och tjänster och till en mer hållbar värld.

Nyckeltal (Moderbolag)192021
Nettoomsättning Mkr570548691
Rörelseresultat Mkr482480
Antal anställda597617628