Pristagare 2022

Guldklubban för förtjänstfullt ordförandeskap 2022 tilldelas Carl-Henric Svanberg, AB Volvo, i klassen noterade bolag och Ulrika Francke, Knightec, i klassen onoterade bolag. Utmärkelsen delades ut vid en ceremoni på Grand Hôtel den 1 december. Huvudtalare var Kerstin Hessius och moderatorer var Hans Warén, styrelseordförande Deloitte, och Ulrika Spåls, vd Styrelseakademien.

NOTERADE BOLAG

Carl-Henric Svanberg

AB Volvo

Ur motiveringen: Med stort engagemang har Carl-Henric Svanberg i över ett decennium axlat rollen som ordförande i AB Volvo. Styrelsen består av ledamöter med gedigen operativ erfarenhet, olika nationaliteter och bakgrunder, vilket kräver ett starkt och skickligt ordförandeskap för att få ut all kunskap och erfarenhet. Det är något som Carl-Henric Svanberg har lyckats med.

Läs mer om Carl-Henric Svanberg och AB Volvo

ONOTERADE BOLAG

Ulrika Francke

Knightec

Ur motiveringen: Med mod och tydlighet har Ulrika Francke använt sin mångåriga erfarenhet av styrelsearbete från många olika branscher till att lotsa styrelse och VD i en tuff bransch med stark konkurrens. Knightec har i en turbulent omvärld genomgått många stora förändringar under de senaste åren, med två större förvärv, nya ägare, ny CFO och ett nytt affärssystem.

Läs mer om Ulrika Francke och Knightec