Alf Göransson

Loomis AB

MOTTAGARE 2018 – NOTERADE BOLAG

Motivering

Alf Göransson tillträdde vid Loomis första årsstämma efter noteringen i december 2008 och har varit bolagets ordförande sedan dess. 

 

Under denna tid har Loomis genomgått en snabb internationell expansion med en fördubbling av antalet utländska etableringar samtidigt som resultatet mer än tredubblats och aktiens värde femdubblats.

Denna utveckling bär i hög grad Alf Göranssons personliga prägel. Med sin djupa branschkunskap, breda internationella utblick och kompromisslösa fokusering på affären och dess lönsamhet har han framgångsrikt lett Loomis till den världsledande position bolaget idag har i sin bransch. I styrelserummet är han en starkt drivande men också lyhörd mötesledare som genom sin kompetens och sakorientering i kombination med en underfundig humor skapar ett krävande men stimulerande arbetsklimat i styrelsen.

Alf Göranssons gärning i Loomis är ett föredömligt exempel på ett genuint värdeskapande ordförandeskap i ett stort börsnoterat bolag.

Bakgrundsfakta

Alf Göransson
Styrelseordförande i Loomis AB.

Utbildning
Internationell ekonomi, Göteborgs Universitet.

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i bland annat SWECO AB, Attendo AB,
Hexpol AB, Melker Schörling AB och AxFast AB.

Om bolaget

Bolagsnamn
Loomis AB

Säte
Stockholm, Stockholms Län, Sverige.

Loomis har en stark internationell närvaro med cirka 400 lokalkontor i drygt 20 länder, vilket omfattar länder i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Totalt har Loomis cirka 22 000 anställda och arbetar med helhetslösningar för värdehantering av främst kontanter till framförallt banker och detaljhandeln.

Bolaget arbetar med kontanter 24 timmar om dygnet 365 dagar om året och är därför en viktig länk i kedjan när det gäller prognostisering av mängden kontanter. Bolaget spelar därför en ledande roll när det gäller effektiviseringen av kontanthantering på marknader där bolaget är aktivt. Bland Loomis tjänster finner man värdetransporter, kontanthantering, förvaring av utländska valutor och ädelmetaller samt växel av utländsk valuta.

Nyckeltal14151617
Omsättning (MSEK)13 51016 09716 80017 228
Resultat efter skatt (MSEK) 9101 0691 2581 428
Antal anställda19 48819 44221 98321 665