Jury

Caroline af Ugglas, juryns ordförande

Ledamot i AMF Pensionsförsäkring AB, Beijer Alma AB, Hans Åberg AB, Lifco AB, Svenskt Näringsliv Service AB och Utrikeshandelsföreningens Service AB.

Patrik Tigerschiöld

Ordförande i ACQ Bure, Cavotec SA, Mycronic, Föreningen för god sed på aktiemarknaden och Aktiemarknadsbolagens Förening samt SNS. Styrelseledamot i Fondbolaget Fondita, SNS och Ovzon.

Signhild Arnegård-Hansen

Styrelseordförande i SnackCo America Corp (USA). Vice ordförande: Svensk-Amerikanska Handelskammaren, USA. Styrelseledamot i SEB, Business Sweden, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning (ESBRI), SOS Barnbyar Sverige och SACC-NY.

Anders Ullberg

Styrelseordförande i Boliden, Eneqvist Consulting och Studsvik samt styrelseledamot i Atlas Copco, Beijer Alma, Epiroc och Valedo Partners. Ordförande i Rådet för finansiell rapportering och styrelseledamot i European Financial Reporting Advisory Group.

Marie Ehrling

Ordförande i Disruptive Pharma. Vice ordförande i Axel Johnson samt styrelseledamot i Axel Johnson International och Disruptive Materials.

Peter Fellman

Chefredaktör Dagens industri.

Günther Mårder

Ordförande i Kunskapsgruppen. Styrelseledamot i RaySearch Laboratories, Spotlight Group, Lundqvist Trävaru och Styrelseakademien Stockholm.

Torsten Örtengren 

Nomineringsansvarig. Sammankallande i beredningsgruppen som tar emot nomineringar, analyserar, prioriterar och förser juryn med underlag. Övriga medlemmar:
– Malin Lüning, Deloitte
– Tobias Löfgren, Novare
– Anna Schauman, Novare