Tomas Billing

NCC

MOTTAGARE 2014 – NOTERADE BOLAG

Motivering

Tomas-Billing
Under Tomas Billings ordförandeskap har NCC utvecklats till ett av Sveriges ledande byggbolag med god och stabil lönsamhet. Sedan 2001 har bolagets totala aktieägarvärde nästan femdubblats.
Denna utveckling bär i hög grad Tomas personliga signum. Med sin starka fokusering på den långsiktiga affären, sin höga energinivå och skarpa analysförmåga, i kombination med en stor portion nyfikenhet och prestigelöshet, har han framgångsrikt fört NCC genom tre utvecklingsfaser: turnaround, konsolidering och tillväxt. Det är ett osedvanligt tydligt exempel på vad en styrelse under ledning av en stark ordförande kan betyda för ett bolags utveckling.

Bakgrundsfakta

Tomas Billing
Styrelseordförande i NCC sedan 2001.

Utbildning
Civilekonom, Accounting, International Business, Handelshögskolan, Stockholm.

Nuvarande övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i Stenas Sfärråd och Parkinson Research Foundation.

Om bolaget

Bolagsnamn
NCC AB

Säte
Solna, Stockholms Län, Sverige.

NCC AB är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag i norra Europa som är verksamt inom hela värdekedjan – utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion samt ansvarar för beläggning och vägservice.

Bolaget delar in verksamheten i fyra områden: Housing, Construction, Roads och Property Development. Inom verksamhetsområdet Construction är byggandet uppdelat på Danmark, Finland, Norge och Sverige. Housing ansvarar för NCC:s utvecklande och försäljning av permanentbostäder på utvalda marknader i Norden, Tyskland, Baltikum och S:t Petersburg. Roads kärnverksamhet är produktion av krossprodukter och asfalt samt asfaltbeläggning och vägservice. Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter i Norden, Tyskland, Baltikum och S:t Petersburg.

Nyckeltal10111213
Omsättning (MSEK)49 42052 53557 22757 823
Resultat efter skatt (MSEK)2 0081 8082 2772 400
Antal anställda16 73117 45918 17518 360